SUOMI VS. KONFLIKTIMAAT

Suomalaisen yhteiskunnan peruspilareita ovat tasa-arvo, hyvinvointi ja sananvapaus. Näin ei ole ollut aina. Suomi on noussut pienestä ja köyhästä Euroopan reunavaltiosta vauraaksi ja avoimeksi demokratiaksi. Myös oma lähihistoriamme on luonut meille uskottavan pohjan vaikeisiinkin neuvottelutilanteisiin ja ratkaisukeskeiseen lähestymistapaan. Vuonna 2017 juhlimme 100-vuotiasta Suomea. Suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa, sen instituutioita kuten lainsäädäntö- ja toimeenpanovaltaa ja tuomioistuimia on rakennettu vuosikymmeniä. Vahva tekijä suomaisen yhteiskunnan rakentumisessa on ollut keskinäinen luottamus. Luottamus ei synny automaattisesti vaan se vaatii työtä sekä vuoropuhelua kansaisyhteiskunnan ja päättäjien välillä. Tämän teeman harjotuksissa pohdimme edellytyksiä, jotka ovat mahdollistaneet suomalaisen yhteiskunnan kehittymisen. Olisiko Suomen tarinasta tukea muille maille, jotka tällä hetkellä ovat keskellä konfliktia tai juuri selvinneet siitä? Tavoitteena on keskustelun kautta punnita omia vahvuuksiamme ja heikkouksiamme. Mitä tämä on vaatinut? Olisiko pohjoismaisesta hyvinvointimaasta malliksi muille? Onko se taloudellisesti mahdollista?

Suomi ja konfliktimaat

Tässä harjoituksessa oppilaat pääsevät pohtimaan mitä Suomi ja konfliktimaat voisivat oppia toisiltaan.

Myytinmurtajat

Oppilaat saattavat esittää kysymyksiä ja väitteitä, joskus myös provosoivia ja hankalia. Tähän dokumenttiin on listattu joitakin ajankohtaisia väitteitä ja kysymyksiä, joita oppilaat saattavat esittää sekä vastausehdotuksia niihin.

Käytitkö harjoituksia? Kerro siitä meille!