NEUVOTTELU­TAIDOT

Oppilaat kohtaavat arjessaan ja yhteiskunnassa monenlaisia riitoja ja konflikteja, joita on tärkeä oppia käsittelemään rauhanomaisin keinoin. Perusopetuksen kansallinen opetussuunnitelma ohjaa antamaan oppilaille tilaisuuksia harjoitella neuvottelemista, sovittelemista ja ristiriitojen ratkaisua sekä kriittistä ajattelua. Neuvottelutaitoja kehittävät harjoitukset korostavat yhteistyötä, innovatiivisuutta, ennakkoluulottomuutta ja kaikkien osapuolten yhdenvertaisuuden tärkeyttä. Harjoitukset ohjaavat oppilaita ottamaan huomioon eri osapuolten tavoitteet ja etsimään vaihtoehtoja, yhdistelemään näkökulmia ja ylittämään ajattelullaan vallitsevan tilanteen rajat. Oman ajattelun ja rakentavan argumentoinnin avulla voidaan riitelevien osapuolten välistä luottamusta parantaa ja löytää keinoja ratkaista yhteensovittamattomiltakin näyttävät ristiriidat.

Harjoitukset ovat ladattavissa alla PDF-muodossa.

Appelsiiniharjoitus

Luovuus on eräs sovittelijan tärkeimmistä ominaisuuksista: etsimällä ideoita tavanomaisen ajattelun ulkopuolelta, asettumalla konfliktin yläpuolelle, voidaan löytää uusia ratkaisumalleja.

Neljän sanan rakennelma

Mainio konfliktinratkaisuharjoitus, jonka tavoitteena on saavuttaa yhteinen näkemys määrätystä aiheesta.

Kuuntelemisharjoitus

Riitoja ratkaistessa on tärkeää, että saa mahdollisuuden tulla kuulluksi. Kuunteleminen on taito, jota on hyvä harjoitella.

Tunteet ja tarpeet sekä empatia konfliktinratkaisussa

Pariharjoitus, jonka tarkoituksena on harjoitella väkivallatonta keskustelutapaa ja ymmärtää tunteiden ja tarpeiden merkitystä konflikteissa.

Konfliktinratkaisu sovittelijan kanssa

Rooliharjoituksessa oppilas saa toimia sovittelijana ja koko luokka voi pohtia keinoja ristiriitojen purkamiseksi neuvottelemalla.

Työnnä tai vedä

Yksinkertainen harjoitus osoittaa, että on ainakin kaksi erilaista tapaa saada muut toimimaan kuten toivomme.

Kädenvääntö

Nopea harjoitus, joka osoittaa taipumuksemme lähestyä toista neuvottelutilanteessa vastustajana.

Työntävät parit

Yksinkertainen mutta vaikuttava harjoitus, jota voidaan käyttää havainnollistamaan yhdessä toimimiseen sisältyviä konflikteja.

Käytitkö harjoituksia? Kerro siitä meille!