Välkommen att arbeta för försoning

Genom Ahtisaaridagarna får alla skolor i Finland ta del av fredsmedling. Att verka för försoning är något som har långa traditioner i Finland. Redan i daghemmen tränar man på att lösa konflikter och skapa gemensamma regler. Med hjälp av finländsk fredsmedling kan svåra konflikter lösas i de mest utmanande krisområdena i värdlen.

Ahtisaaridagarna för ut fredsmedling till alla skolor i Finland. Avsikten med dagarna är att öka kunskapen om fredsmedling, konfliktlösning och betydelsen av försoning. Tvister och oenigheter är orsakerna bakom både bråk på skolgården och internationella konflikter.

Vi bevittnar en allvarlig humanitär kris med bakgrund i långvarigt våld och misslyckade försök att lösa konflikter. I världen finns det nu mera flyktingar än någonsin sedan andra världskriget – över 100 miljoner människor har blivit tvungna att fly från sina hem.

Ahtisaaridagarna för ut fredsmedling till alla skolor.

Fredsmedling och försoning som medborgarfärdigheter

CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation bjuder in alla lärare och ungdomar till att konkret delta i att göra något för fred. Det att man som ung har lärt sig något om försoning kan utvecklas till en viktig medborgarfärdighet som gör det lättare att möta människor i svåra situationer.

Ahtisaaridagarna är ett steg närmare detta mål. Genom det fredsmedlingspaket som CMI utarbetat kan deltagarna få djupare förståelse för hur våldsamma konflikter uppkommer och hur konflikter kan lösas. De övningar som planerats för grundskolans högre klasser och gymnasiet syftar till att inspirera skolorna att finna egna sätt att delta.

Skolorna i Finland kan fira Ahtisaaridagarna under hela året.

CMI arrangerar Ahtisaaridagarna med stöd av utrikesministeriet.

🕊 Arjen rauhanrakentajat ansaitsevat enemmän tunnustusta! Siksi CMI lanseeraa Rauhan avain -palkinnon, joka jaetaan vuosittain kansainvälisenä rauhanpäivänä 21. syyskuuta. Palkinnon saa oman yhteisönsä ja CMI:n valitsema toimija, jonka pienet teot ovat luoneet ympärilleen kestävää, inhimillistä rauhaa.

Vuonna 2023 palkinnon saaja on koulualan toimija, opettaja tai oppilaitos, joka on edistänyt toiminnallaan rauhanomaista toimintatapaa ja ilmapiiriä.

Tänä vuonna valinnassa painotetaan sopeuttamiseen ja siltojen rakentamiseen liittyviä tekoja. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi oppilaitosten tekemää työtä konfliktialueilta tulleiden oppilaiden kanssa, tai oppilaitoksen panostusta turvallisten tilojen luomiseen.

Nyt voit ehdottaa palkinnon saajaa 15.5. mennessä!

@cmioffice ja Ahtisaari-päivät järjestävät vuoden 2023 kilpailun yhteistyössä @oajry kanssa.

🕊 Lue lisää bion linkistä!

Tietoa palkinnosta myös ruotsiksi ja pohjoissaameksi.

#ahtisaaripäivät #riidatratkotaanpuhumalla #rauhanavain #fredsnyckel
...

✌️Kun se nainen kertoi meille kaikista jutuista, tykkäsin kuunnella.

✌️Erilaiset toimintatavat ja konkreettisesti sovellettavat keinot, esimerkkien kautta.

✌️Mandariini!

Mm. näin oppilaat vastasivat Turengin kouluvierailupalautteessa kysymykseen "Mikä vierailussa oli mielenkiintoisinta"

Tänä vuonna Ahtisaari-päivät keskittyy syventämään kouluyhteistyötään. Turengin kanssa yhteistyö jatkuu erilaisten tehtävien ja jatkovierailun merkeissä.

Nähdään taas pian @turenginyhteiskoulu 🤗

#riidatratkotaanpuhumalla #ahtisaaripäivät #osallisuus
...

Tänään starttasi Ahtisaari-päivien vuoden 2023 kouluvierailut! 🤩

Hyvinkään lukiossa @hyvinkaanlukio opittiin miten rakennetaan luottamusta, mitä tarvitaan hyvään dialogiprosessiin sekä miksi muka nuorten osallistuminen rauhanprosesseihin on tärkeää. Niinpä!

Muistakaa, riidat ratkotaan puhumalla, ja kestävä rauha saavutetaan ainoastaan dialogin avulla.

PEACE! 🕊✌️

#ahtisaaripäivät #riidatratkotaanpuhumalla #konfliktinratkaisustakansalaistaito #osallisuus
...