Välkommen att arbeta för försoning

Genom de nationella Ahtisaaridagarna får alla skolor i Finland ta del av fredsmedling. Att verka för försoning är något som har långa traditioner i Finland. Redan i daghemmen tränar man på att lösa konflikter och skapa gemensamma regler. Med hjälp av finländsk fredsmedling kan svåra konflikter lösas i de mest utmanande krisområdena i värdlen.

De årligen återkommande Ahtisaaridagarna för ut fredsmedling till alla skolor i Finland. Avsikten med dagarna är att öka kunskapen om fredsmedling, konfliktlösning och betydelsen av försoning. Tvister och oenigheter är orsakerna bakom både bråk på skolgården och internationella konflikter.

Vi bevittnar en allvarlig humanitär kris med bakgrund i långvarigt våld och misslyckade försök att lösa konflikter. I världen finns det nu mera flyktingar än någonsin sedan andra världskriget – över 60 miljoner människor har blivit tvungna att fly från sina hem.

Ahtisaaridagarna för ut fredsmedling till alla skolor.

Fredsmedling och försoning som medborgarfärdigheter

CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation bjuder in alla lärare och ungdomar till att konkret delta i att göra något för fred. Det att man som ung har lärt sig något om försoning kan utvecklas till en viktig medborgarfärdighet som gör det lättare att möta människor i svåra situationer.

Ahtisaaridagarna är ett steg närmare detta mål. Genom det fredsmedlingspaket som CMI utarbetat kan deltagarna få djupare förståelse för hur våldsamma konflikter uppkommer och hur konflikter kan lösas. De övningar som planerats för grundskolans högre klasser och gymnasiet syftar till att inspirera skolorna att finna egna sätt att delta.

Skolorna i Finland kan fira Ahtisaaridagarna under hela året.

CMI arrangerar Ahtisaaridagarna med stöd av utrikesministeriet.

Ahtisaari-päivät lomailee heinäkuun! 

Aurinkoista kesää ja rauhallisia rientoja 🕊

#ahtisaaripäivät
#riidatratkotaanpuhumalla

ahtisaaripaivat Ahtisaari-päivät lomailee heinäkuun! Aurinkoista kesää ja rauhallisia rientoja 🕊 #ahtisaaripäivät #riidatratkotaanpuhumalla...

19 0
Vielä ennätät hakea Lennoneihin – täytä lyhyt hakulomake 8.6. mennessä! 

Voit hakea mukaan, jos olet 16-19 -vuotias pääkaupunkiseudulla asuva nuori. 

Miksi hakea mukaan Lennoneihin? 
➡ Opit uutta rauhantyöstä 
➡ Tutustut uusiin ihmisiin 
➡ Pääset vaikuttamaan muiden nuorten elämään 

Toimi pian ja hae mukaan! Hakulomakkeeseen pääset bion linkistä!

ahtisaaripaivat Vielä ennätät hakea Lennoneihin – täytä lyhyt hakulomake 8.6. mennessä! Voit hakea mukaan, jos olet 16-19 -vuotias pääkaupunkiseudulla asuva nuori. Miksi hakea mukaan Lennoneihin? ➡ Opit uutta rauhantyöstä ➡ Tutustut uusiin ihmisiin ➡ Pääset vaikuttamaan muiden nuorten elämään Toimi pian ja hae mukaan! Hakulomakkeeseen pääset bion linkistä!...

14 0
Haluisitko oppia ratkomaan riidat puhumalla? Tuu mukaan Lennoneihin! Haku auki 8.6. asti, linkki biossa!
#lennonit #cmi #rauhaontahdonasia #ahtisaaripäivät cmioffice 🎥 rareonkova

wearelennons Haluisitko oppia ratkomaan riidat puhumalla? Tuu mukaan Lennoneihin! Haku auki 8.6. asti, linkki biossa! #lennonit #cmi #rauhaontahdonasia #ahtisaaripäivät cmioffice 🎥 rareonkova...

17 1
Haku on jälleen auki – etsimme erilaisia 16-19 -vuotiaita pääkaupunkiseudulla asuvia nuoria mukaan syksyllä alkavaan toimintaan!

CMI:n Lennonien toiminnan sydän on välittää rauhan viestiä ja osaamista nuorilta nuorille – ja se on myös ryhmän ehdoton vahvuus 🤙 Porukkamme on lämminhenkinen ja tiivis, ja uskomme yhdessä tekemiseen – jokainen on tervetullut sellaisena kuin on 🤲

Etukäteen ei tarvitse osata mitään, sillä Lennonit tarjoaa nuorille vaikutusväylän ja mahollisuuden päästä opettelemaan rauhanvälitystä ja kampanjatyöskentelyä sekä yhdessä että ammattilaisten kanssa 🎉 Jokainen Lennon on tärkeä osa ryhmää, sillä etsimme jatkuvasti uusia tapoja vaikuttaa.

ahtisaaripaivat Haku on jälleen auki – etsimme erilaisia 16-19 -vuotiaita pääkaupunkiseudulla asuvia nuoria mukaan syksyllä alkavaan toimintaan! CMI:n Lennonien toiminnan sydän on välittää rauhan viestiä ja osaamista nuorilta nuorille – ja se on myös ryhmän ehdoton vahvuus 🤙 Porukkamme on lämminhenkinen ja tiivis, ja uskomme yhdessä tekemiseen – jokainen on tervetullut sellaisena kuin on 🤲 Etukäteen ei tarvitse osata mitään, sillä Lennonit tarjoaa nuorille vaikutusväylän ja mahollisuuden päästä opettelemaan rauhanvälitystä ja kampanjatyöskentelyä sekä yhdessä että ammattilaisten kanssa 🎉 Jokainen Lennon on tärkeä osa ryhmää, sillä etsimme jatkuvasti uusia tapoja vaikuttaa....

10 1
Haku on jälleen auki – etsimme erilaisia 16-19 -vuotiaita pääkaupunkiseudulla asuvia nuoria mukaan syksyllä alkavaan toimintaan! CMI:n Lennonien toiminnan sydän on välittää rauhan viestiä ja osaamista nuorilta nuorille – ja se on myös ryhmän ehdoton vahvuus 🤙 Porukkamme on lämminhenkinen ja tiivis, ja uskomme yhdessä tekemiseen – jokainen on tervetullut sellaisena kuin on 🤲

Etukäteen ei tarvitse osata mitään, sillä Lennonit tarjoaa nuorille vaikutusväylän ja mahollisuuden päästä opettelemaan rauhanvälitystä ja kampanjatyöskentelyä sekä yhdessä että ammattilaisten kanssa 🎉 Jokainen Lennon on tärkeä osa ryhmää, sillä etsimme jatkuvasti uusia tapoja vaikuttaa.

Toimi pian ja täytä lyhyt hakulomake 8.6.2022 mennessä biosta!

#lennonit #cmi #rauhaontahdonasia #ahtisaaripäivät cmioffice

wearelennons Haku on jälleen auki – etsimme erilaisia 16-19 -vuotiaita pääkaupunkiseudulla asuvia nuoria mukaan syksyllä alkavaan toimintaan! CMI:n Lennonien toiminnan sydän on välittää rauhan viestiä ja osaamista nuorilta nuorille – ja se on myös ryhmän ehdoton vahvuus 🤙 Porukkamme on lämminhenkinen ja tiivis, ja uskomme yhdessä tekemiseen – jokainen on tervetullut sellaisena kuin on 🤲 Etukäteen ei tarvitse osata mitään, sillä Lennonit tarjoaa nuorille vaikutusväylän ja mahollisuuden päästä opettelemaan rauhanvälitystä ja kampanjatyöskentelyä sekä yhdessä että ammattilaisten kanssa 🎉 Jokainen Lennon on tärkeä osa ryhmää, sillä etsimme jatkuvasti uusia tapoja vaikuttaa. Toimi pian ja täytä lyhyt hakulomake 8.6.2022 mennessä biosta! #lennonit #cmi #rauhaontahdonasia #ahtisaaripäivät cmioffice...

19 0
CMI:n Lennonit on porukka, jossa jokainen pääsee vaikuttamaan arjen rauhan puolesta yhdessä muiden kanssa 👐 Lennoneiden tavoite on auttaa nuoria olemaan rauhantekijöitä omassa elämässään – ja sen voi oppia kuka tahansa!

Uusi, jo kuudes Lennoneiden vuosikurssi starttaa syksyllä 2022, ja nyt haemme jälleen uusia Lennoneita mukaan 👉Jokainen 16-19 -vuotias pääkaupunkiseudulla asuva nuori voi hakea Lennoneihin arjen rauhanlähettilääksi – mitään ei tarvitse osata ennakkoon, kunhan on motivaatiota vaikuttaa ja oppia uutta. Lennoneissa kaikki pääsevät oppimaan uutta ja kartuttamaan kokemusta rauhanvälityksestä ja vaikuttamistyöstä❕

Toimi pian ja täytä lyhyt hakulomake biosta 8.6.2022 mennessä.

#lennonit #cmi #riidatratkotaanpuhumalla #ahtisaaripäivät @cmioffice

ahtisaaripaivat CMI:n Lennonit on porukka, jossa jokainen pääsee vaikuttamaan arjen rauhan puolesta yhdessä muiden kanssa 👐 Lennoneiden tavoite on auttaa nuoria olemaan rauhantekijöitä omassa elämässään – ja sen voi oppia kuka tahansa! Uusi, jo kuudes Lennoneiden vuosikurssi starttaa syksyllä 2022, ja nyt haemme jälleen uusia Lennoneita mukaan 👉Jokainen 16-19 -vuotias pääkaupunkiseudulla asuva nuori voi hakea Lennoneihin arjen rauhanlähettilääksi – mitään ei tarvitse osata ennakkoon, kunhan on motivaatiota vaikuttaa ja oppia uutta. Lennoneissa kaikki pääsevät oppimaan uutta ja kartuttamaan kokemusta rauhanvälityksestä ja vaikuttamistyöstä❕ Toimi pian ja täytä lyhyt hakulomake biosta 8.6.2022 mennessä. #lennonit #cmi #riidatratkotaanpuhumalla #ahtisaaripäivät @cmioffice...

5 0