Välkommen att arbeta för försoning

Genom Ahtisaaridagarna får alla skolor i Finland ta del av fredsmedling. Att verka för försoning är något som har långa traditioner i Finland. Redan i daghemmen tränar man på att lösa konflikter och skapa gemensamma regler. Med hjälp av finländsk fredsmedling kan svåra konflikter lösas i de mest utmanande krisområdena i värdlen.

Ahtisaaridagarna för ut fredsmedling till alla skolor i Finland. Avsikten med dagarna är att öka kunskapen om fredsmedling, konfliktlösning och betydelsen av försoning. Tvister och oenigheter är orsakerna bakom både bråk på skolgården och internationella konflikter.

Vi bevittnar en allvarlig humanitär kris med bakgrund i långvarigt våld och misslyckade försök att lösa konflikter. I världen finns det nu mera flyktingar än någonsin sedan andra världskriget – över 100 miljoner människor har blivit tvungna att fly från sina hem.

Ahtisaaridagarna för ut fredsmedling till alla skolor.

Fredsmedling och försoning som medborgarfärdigheter

CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation bjuder in alla lärare och ungdomar till att konkret delta i att göra något för fred. Det att man som ung har lärt sig något om försoning kan utvecklas till en viktig medborgarfärdighet som gör det lättare att möta människor i svåra situationer.

Ahtisaaridagarna är ett steg närmare detta mål. Genom det fredsmedlingspaket som CMI utarbetat kan deltagarna få djupare förståelse för hur våldsamma konflikter uppkommer och hur konflikter kan lösas. De övningar som planerats för grundskolans högre klasser och gymnasiet syftar till att inspirera skolorna att finna egna sätt att delta.

Skolorna i Finland kan fira Ahtisaaridagarna under hela året.

CMI arrangerar Ahtisaaridagarna med stöd av utrikesministeriet.

Marraskuu on monessa paikassa ollut mittaushistorian lämpimin. Ilmaston lämpenemisen hillintä on nuorten mielestä merkittävin asia, jotta Suomessa olisi hyvä elää vuonna 2050, mutta vain kuusi prosenttia uskoo, että siinä onnistutaan. Kolmasosa nuorista kokee, että heitä ei kuulla riittävästi heidän tulevaisuuttaan koskevissa keskeisissä asioissa, kuten esimerkiksi ilmastokysymykssä.

Ilmastokriisiin liittyy ilmeinen konflikti sukupolvien välillä; nuorten mielestä ongelman aiheuttaneet sukupolvet eivät tee lähimainkaan riittävästi, vaikka valta koskien suuria ratkaisuja on heillä. Toinen keskeinen konflikti vallitsee niin sanottujen globaalin pohjoisen ja etelän välillä; kriisistä kärsivät eniten ne maat, jotka tuottavat vähiten sen aiheuttavia päästöjä. Samaan aikaan oikeat vastuulliset pääsevät vähimmällä.

Ilmaston lämpeneminen vaikuttaa monin tavoin yhteiskuntiin. Ne maat, joissa vaikutuksia koetaan tällä hetkellä rankimmin, ovat usein myös valtioita, jotka ovat alttiita konflikteille tai muutoin hauraita. Tämä voi voimistaa yhteiskunnan pinnan alla piileviä jännitteitä. Ilmastokriisi on otettava huomioon tärkeänä ja merkitystään kasvattavana tekijänä liittyen kansainväliseen rauhaan ja turvallisuuteen.

Vuoropuhelua ja sopeutumistoimia tarvitaan, jotta ilmaston lämpeneminen ei johtaisi väkivaltaisiin konflikteihin.

Lisää materiaalia ilmastokriisin ja konfliktien väliseen pohdintaan löydät bion linkistä. Käy tutustumassa ja ota käyttöön esimerkiksi oppilaiden kanssa! 

#konfliktinratkaisu #osallisuus #riidatratkotaanpuhumalla

ahtisaaripaivat Marraskuu on monessa paikassa ollut mittaushistorian lämpimin. Ilmaston lämpenemisen hillintä on nuorten mielestä merkittävin asia, jotta Suomessa olisi hyvä elää vuonna 2050, mutta vain kuusi prosenttia uskoo, että siinä onnistutaan. Kolmasosa nuorista kokee, että heitä ei kuulla riittävästi heidän tulevaisuuttaan koskevissa keskeisissä asioissa, kuten esimerkiksi ilmastokysymykssä. Ilmastokriisiin liittyy ilmeinen konflikti sukupolvien välillä; nuorten mielestä ongelman aiheuttaneet sukupolvet eivät tee lähimainkaan riittävästi, vaikka valta koskien suuria ratkaisuja on heillä. Toinen keskeinen konflikti vallitsee niin sanottujen globaalin pohjoisen ja etelän välillä; kriisistä kärsivät eniten ne maat, jotka tuottavat vähiten sen aiheuttavia päästöjä. Samaan aikaan oikeat vastuulliset pääsevät vähimmällä. Ilmaston lämpeneminen vaikuttaa monin tavoin yhteiskuntiin. Ne maat, joissa vaikutuksia koetaan tällä hetkellä rankimmin, ovat usein myös valtioita, jotka ovat alttiita konflikteille tai muutoin hauraita. Tämä voi voimistaa yhteiskunnan pinnan alla piileviä jännitteitä. Ilmastokriisi on otettava huomioon tärkeänä ja merkitystään kasvattavana tekijänä liittyen kansainväliseen rauhaan ja turvallisuuteen. Vuoropuhelua ja sopeutumistoimia tarvitaan, jotta ilmaston lämpeneminen ei johtaisi väkivaltaisiin konflikteihin. Lisää materiaalia ilmastokriisin ja konfliktien väliseen pohdintaan löydät bion linkistä. Käy tutustumassa ja ota käyttöön esimerkiksi oppilaiden kanssa! #konfliktinratkaisu #osallisuus #riidatratkotaanpuhumalla...

13 0
Ahtisaari-päivien tavoitteena on tehdä konfliktinratkaisusta kansalaistaito. 
#riidatratkotaanpuhumalla #ahtisaaripäivät #rauhanvälitys #konfliktinratkaisu #kouluyhteistyö

ahtisaaripaivat Ahtisaari-päivien tavoitteena on tehdä konfliktinratkaisusta kansalaistaito. #riidatratkotaanpuhumalla #ahtisaaripäivät #rauhanvälitys #konfliktinratkaisu #kouluyhteistyö...

12 0
Naisia on puolet maailman väestöstä, joten miksi niin pieni osa on mukana rauhanprosesseissa?🤔 #riidatratkotaanpuhumalla #ahtisaaripäivät #osallisuus #rauhanvälitys

ahtisaaripaivat Naisia on puolet maailman väestöstä, joten miksi niin pieni osa on mukana rauhanprosesseissa?🤔 #riidatratkotaanpuhumalla #ahtisaaripäivät #osallisuus #rauhanvälitys...

38 0
Tiesitkö, että Ahtisaari-päivien uusi pedagoginen työkalu on nyt julkaistu! 

💭Ahtisaari-päivät on kehittänyt yhteistyössä Fountain Parkin kanssa työkalun, jonka tarkoituksena on helpottaa opettajien ja oppilaiden välisiä konfliktiaiheisia keskusteluja sekä tarjota objektiiviset ja turvalliset raamit aiheiden käsittelyyn.  

📋Ahtisaari-päivät ja opetushallitus teettivät opettajille ja oppilaille vuonna 2020 yhteiskyselyn, jossa kartoitettiin konfliktinratkaisutaitojen tarpeellisuutta koulumaailmassa. 

📩Kyselyyn vastasi yli 12 000 oppilaista ja opettajaa, ja tuloksista ilmeni, että konfliktit koettiin raskaina ja energiaa vievinä, mutta yksinkertaisia työkaluja niiden käsittelyyn ei ollut riittävästi.  

🔧Uusi pedagoginen työkalu vastaa tähän tarpeeseen ja tieto siitä lähti opetushallituksen avulla kaikkiin suomalaisiin kouluihin tällä viikolla. 

Lue lisää työkalusta bion linkistä!

#ahtisaaripäivät #riidatratkotaanpuhumalla #konfliktinratkaisu #koulutus #osallisuus #dialogi #nuoret #rauhanvälitys

ahtisaaripaivat Tiesitkö, että Ahtisaari-päivien uusi pedagoginen työkalu on nyt julkaistu!  💭Ahtisaari-päivät on kehittänyt yhteistyössä Fountain Parkin kanssa työkalun, jonka tarkoituksena on helpottaa opettajien ja oppilaiden välisiä konfliktiaiheisia keskusteluja sekä tarjota objektiiviset ja turvalliset raamit aiheiden käsittelyyn.   📋Ahtisaari-päivät ja opetushallitus teettivät opettajille ja oppilaille vuonna 2020 yhteiskyselyn, jossa kartoitettiin konfliktinratkaisutaitojen tarpeellisuutta koulumaailmassa. 📩Kyselyyn vastasi yli 12 000 oppilaista ja opettajaa, ja tuloksista ilmeni, että konfliktit koettiin raskaina ja energiaa vievinä, mutta yksinkertaisia työkaluja niiden käsittelyyn ei ollut riittävästi.   🔧Uusi pedagoginen työkalu vastaa tähän tarpeeseen ja tieto siitä lähti opetushallituksen avulla kaikkiin suomalaisiin kouluihin tällä viikolla.  Lue lisää työkalusta bion linkistä! #ahtisaaripäivät #riidatratkotaanpuhumalla #konfliktinratkaisu #koulutus #osallisuus #dialogi #nuoret #rauhanvälitys...

7 0