PÅVERKAN OCH DELTAGANDE

En grundförutsättning för en fungerande demokrati är deltagande i samhällelig verksamhet. Skolans uppgift är att fostra ansvarstagande och aktiva medborgare samt erbjuda möjligheter och uppmuntra till att öva färdigheter i att påverka. I enlighet med den nationella läroplanen strävar de övningar som utvecklar deltagande och påverkan att stärka elevernas förståelse och intresse för gemensamma frågor. Genom övningarna kan man i klassen diskutera olika fenomen som påverkar samhället och skolgemenskapen samt behandla internationella, nationella eller i offentligheten förkommande konflikter. Eleverna får pröva på att påverka i olika situationer och som en del av en större gemenskap. Övningarna uppmuntrar eleverna att fundera på frågor utgående från olika parter med tanke på jämställdhet och jämlikhet samt rättvist bemötande och hållbart levnadssätt.

Övningarna kan laddas som PDF.

Att identifiera människors basbehov och grundläggande omsorger

Rollspelsövning som lär vilka grundläggande omsorger som påverkar vardagliga konflikter och också mera omfattande konflikter.

Utvecklande av styrkor

Övningen hjälper individen att förstå sina egna invanda sätt att förhålla sig till konflikter, att lösa dem samt att hitta nya tillvägagångssätt.

Lyssningsövning

När man löser konflikter är det viktigt att man får en möjlighet att bli hörd. Att lyssna är en färdighet det är bra att öva på.

Armbrytning

En snabb övning som visar vår benägenhet att närma oss den andra som en motståndare i en förhandlingssituation.

Konfliktlösning med en medlare

I rollövningen får eleven verka som medlare och hela klassen kan fundera på sätt att lösa konflikter genom att förhandla.

Hur reagerar du när människor runt omkring dig grälar?

Den här snabba diskussionsövningen får deltagarna att kritiskt fundera över sitt eget sätt att förhålla sig till konfliktsituationer runt omkring dem.

Knut eller inte knut

En enkel men effektiv övning som kan användas för att åskådliggöra konflikter som uppstår då man verkar tillsammans.

Skuffa eller dra

En enkel övning visar att det finns åtminstone två olika sätt att få andra att göra som vi önskar.

Knuffande par

En enkel men effektiv övning som kan användas för att åskådliggöra konflikter som kan uppstå när man verkar tillsammans.

Korta aktiverande övningar

Korta aktiverande övningar för att väcka tankar om konfliktlösning.

Korta övningar inriktade på att gestalta betydelsen av empati

En kort diskussions- eller skrivövning får eleverna att fundera på sina egna känslor i olika situationer och hjälper dem att förstå fördelarna med empati i konfliktlösning.

Hemliga mål

Den här övningen visar hur skadligt det är för konfliktlösningen om parterna har dolda eller hemliga intressen.

Apelsinövningen

Kreativitet är en av de viktigaste egenskaperna hos en medlare: genom att söka idéer utöver de vanliga tänkesätten, genom att sätta sig över konflikten kan man hitta nya lösningsmetoder.

Använde du övningarna? Berätta för oss!