KONFLIKT­LÖSNINGS­­­SIMULERING

Finländska CMI (Crisis Management Initiative) verkar runtom i världen genom att stöda de människor som sinsemellan har hamnat i konflikter och deras strävan att lösa meningsskiljaktigheterna och skapa fred. Ett av CMI:s viktigaste tillvägagångssätt är att stöda dialog. Med hjälp av dialog bygger man förtroende mellan konfliktens parter. När ömsesidigt förtroende har nåtts, kan man börja söka lösningar som parterna kan förplikta sig till. I det här rollspelet har deltagarna möjlighet att uppleva en verklighetstrogen konfliktsituation i ett samhälle med spänningar. De får också öva sig i konfliktlösning.

Elever från Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu lever sig i videon nedan in i simulationsövningen under ledning av CMI:s expert Denis Matveev. Denis berättar också mer om övningen och dess syften.

I denna videon berättar elever från Helsingfors Finska Samskola om sina upplevelser av rollspelet.

Konfliktlösningssimulering

Rollspelsövning, där eleverna får leva sig in i en pressande konfliktsituation.

Fredmedlingssimulering

I den fi ktiva konflikten mellan Looshland och Trissland har situation mellan nationerna blivit pressad. I denna rollövning får eleverna leva sig in i en internationell väpnad konflikt och öva på att lösa den.

Använde du övningarna? Berätta för oss!