Ahtisaaridagarna

Idén att arrangera Ahtisaaridagar väcktes av en arbetsgrupp som minister Alexander Stubb tillsatte år 2008 med uppgift att utveckla varumärket Finland. Arbetsgruppen gav i sin slutrapport år 2010 utrikesministeriet i uppdrag att årligen arrangera ett fredsmedlingsevenemang under namnet Ahtisaaridagar. Skolorna i Finland gavs en betydande roll i evenemanget.

Syftet med Ahtisaaridagarna är att fredsmedling blir en del av varje ung människas vardag.

Fredsmedling är en viktig del av Finlands utrikespolitik, men också i hemlandet behövs medling. Avsikten med de nationella Ahtisaaridagarna är att fredsmedling blir en del av varje ung människas vardag. I högstadier och gymnasier i Finland bekantar man sig under Ahtisaaridagarna med fredsmedling, övar sig i att förhandla och lär sig färdigheter som behövs för att lösa konflikter.

I 2020 firades Ahtisaaridagarna för tionde gången tillsammans med Villmanstrads stad. Dagarna har tidigare firats i Jyväskylä, Esbo, Vasa, Uleåborg, Helsingfors, Kuopio, Åbo, Rovaniemi och Tammerfors. Huvudarrangör för Ahtisaaridagarna är konfliktlösningsorganisationen CMI, som grundats av president Ahtisaari. Projektet stöds av utrikesministeriet.