Tervetuloa tekemään sovintoa

Maailma on päivittäin täynnä eri kokoisia ja muotoisia konflikteja. Ahtisaari-päivät tähtää toiminnallaan siihen, että kenestä tahansa voi tänä päivänä tulla konfliktinratkaisija omassa fyysisessä tai digitaalisessa ympäristössään. Ahtisaari-päivät tarjoaa konfliktinratkaisuun työkalut ja verkostot suomalaisille nuorille ja kouluille.

Sovittelulla on Suomessa pitkät perinteet. Jo päiväkodeissa harjoitellaan riitojen sopimista ja yhteisten sääntöjen luomista. Suomalaisen rauhanvälityksen avulla puolestaan ratkotaan vaikeita konflikteja maailman haastavimmilla kriisialueilla.

Ahtisaari-päivien tarkoituksena on lisätä tietoa rauhanvälityksestä, riitojen ratkaisemisesta sekä sovinnon merkityksestä. Riidoista ja erimielisyyksistähän on perimmiltään kyse niin koulun pihan kärhämissä kuin kansainvälisissä konflikteissakin.

Ahtisaari-päivät tähtää toiminnallaan siihen, että kenestä tahansa voi tänä päivänä tulla konfliktinratkaisija omassa fyysisessä tai digitaalisessa ympäristössään.

Rauhanvälitys ja sovittelu kansalaistaidoiksi

CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation kutsuu kaikki opettajat ja nuoret mukaan käytännön tekoihin rauhan puolesta. Nuoresta asti opeteltu osaaminen sovittelussa voi kehittyä tärkeäksi kansalaistaidoksi, joka helpottaa ihmisten kohtaamisia vaikeissa tilanteissa.

Ahtisaari-päivät on yksi askel lähemmäksi tätä tavoitetta. Toiminnan avulla syvennetään ymmärrystä väkivaltaisten konfliktien synnystä ja keinoista ratkaista niitä. Yläkoulujen ja toisen asteen oppilaille suunnattujen harjoitusten on tarkoitus innostaa kouluja löytämään omannäköisiä tapoja osallistua.

Ahtisaari-päiviä voi järjestää ympäri vuoden kaikissa Suomen kouluissa.

CMI:n Ahtisaari-päivät ovat Suomen ulkoministeriön tukema hanke.  Järjestä Ahtisaari-päivä koulussasi!

  Koetko että Ahtisaari-päivien teemat puhuttavat? Toivoisitko uusia tapoja ja näkökulmia konfliktien käsittelyyn? Kutsu Ahtisaari-päivien asiantuntijat vierailulle kouluusi järjestämään syväsukellus konfliktinratkaisun ytimeen!

  Tiimimme ottaa teihin yhteyttä yksityiskohtien sopimiseksi ja jokainen vierailu räätälöidään koulukohtaiseti. Vierailu on koululle maksuton ja vaatii oppilaitokselta vain etukäteismateriaalin lisäämisen koulun viestintäkanaviin, tiedottamisen, sekä tilojen ja vaadittavan laitteiston valmistelun. Riidat ratkotaan puhumalla – joka päivä!
  Marraskuu on monessa paikassa ollut mittaushistorian lämpimin. Ilmaston lämpenemisen hillintä on nuorten mielestä merkittävin asia, jotta Suomessa olisi hyvä elää vuonna 2050, mutta vain kuusi prosenttia uskoo, että siinä onnistutaan. Kolmasosa nuorista kokee, että heitä ei kuulla riittävästi heidän tulevaisuuttaan koskevissa keskeisissä asioissa, kuten esimerkiksi ilmastokysymykssä.

Ilmastokriisiin liittyy ilmeinen konflikti sukupolvien välillä; nuorten mielestä ongelman aiheuttaneet sukupolvet eivät tee lähimainkaan riittävästi, vaikka valta koskien suuria ratkaisuja on heillä. Toinen keskeinen konflikti vallitsee niin sanottujen globaalin pohjoisen ja etelän välillä; kriisistä kärsivät eniten ne maat, jotka tuottavat vähiten sen aiheuttavia päästöjä. Samaan aikaan oikeat vastuulliset pääsevät vähimmällä.

Ilmaston lämpeneminen vaikuttaa monin tavoin yhteiskuntiin. Ne maat, joissa vaikutuksia koetaan tällä hetkellä rankimmin, ovat usein myös valtioita, jotka ovat alttiita konflikteille tai muutoin hauraita. Tämä voi voimistaa yhteiskunnan pinnan alla piileviä jännitteitä. Ilmastokriisi on otettava huomioon tärkeänä ja merkitystään kasvattavana tekijänä liittyen kansainväliseen rauhaan ja turvallisuuteen.

Vuoropuhelua ja sopeutumistoimia tarvitaan, jotta ilmaston lämpeneminen ei johtaisi väkivaltaisiin konflikteihin.

Lisää materiaalia ilmastokriisin ja konfliktien väliseen pohdintaan löydät bion linkistä. Käy tutustumassa ja ota käyttöön esimerkiksi oppilaiden kanssa! 

#konfliktinratkaisu #osallisuus #riidatratkotaanpuhumalla

  ahtisaaripaivat Marraskuu on monessa paikassa ollut mittaushistorian lämpimin. Ilmaston lämpenemisen hillintä on nuorten mielestä merkittävin asia, jotta Suomessa olisi hyvä elää vuonna 2050, mutta vain kuusi prosenttia uskoo, että siinä onnistutaan. Kolmasosa nuorista kokee, että heitä ei kuulla riittävästi heidän tulevaisuuttaan koskevissa keskeisissä asioissa, kuten esimerkiksi ilmastokysymykssä. Ilmastokriisiin liittyy ilmeinen konflikti sukupolvien välillä; nuorten mielestä ongelman aiheuttaneet sukupolvet eivät tee lähimainkaan riittävästi, vaikka valta koskien suuria ratkaisuja on heillä. Toinen keskeinen konflikti vallitsee niin sanottujen globaalin pohjoisen ja etelän välillä; kriisistä kärsivät eniten ne maat, jotka tuottavat vähiten sen aiheuttavia päästöjä. Samaan aikaan oikeat vastuulliset pääsevät vähimmällä. Ilmaston lämpeneminen vaikuttaa monin tavoin yhteiskuntiin. Ne maat, joissa vaikutuksia koetaan tällä hetkellä rankimmin, ovat usein myös valtioita, jotka ovat alttiita konflikteille tai muutoin hauraita. Tämä voi voimistaa yhteiskunnan pinnan alla piileviä jännitteitä. Ilmastokriisi on otettava huomioon tärkeänä ja merkitystään kasvattavana tekijänä liittyen kansainväliseen rauhaan ja turvallisuuteen. Vuoropuhelua ja sopeutumistoimia tarvitaan, jotta ilmaston lämpeneminen ei johtaisi väkivaltaisiin konflikteihin. Lisää materiaalia ilmastokriisin ja konfliktien väliseen pohdintaan löydät bion linkistä. Käy tutustumassa ja ota käyttöön esimerkiksi oppilaiden kanssa! #konfliktinratkaisu #osallisuus #riidatratkotaanpuhumalla...

  13 0
  Ahtisaari-päivien tavoitteena on tehdä konfliktinratkaisusta kansalaistaito. 
#riidatratkotaanpuhumalla #ahtisaaripäivät #rauhanvälitys #konfliktinratkaisu #kouluyhteistyö

  ahtisaaripaivat Ahtisaari-päivien tavoitteena on tehdä konfliktinratkaisusta kansalaistaito. #riidatratkotaanpuhumalla #ahtisaaripäivät #rauhanvälitys #konfliktinratkaisu #kouluyhteistyö...

  12 0
  Naisia on puolet maailman väestöstä, joten miksi niin pieni osa on mukana rauhanprosesseissa?🤔 #riidatratkotaanpuhumalla #ahtisaaripäivät #osallisuus #rauhanvälitys

  ahtisaaripaivat Naisia on puolet maailman väestöstä, joten miksi niin pieni osa on mukana rauhanprosesseissa?🤔 #riidatratkotaanpuhumalla #ahtisaaripäivät #osallisuus #rauhanvälitys...

  38 0
  Tiesitkö, että Ahtisaari-päivien uusi pedagoginen työkalu on nyt julkaistu! 

💭Ahtisaari-päivät on kehittänyt yhteistyössä Fountain Parkin kanssa työkalun, jonka tarkoituksena on helpottaa opettajien ja oppilaiden välisiä konfliktiaiheisia keskusteluja sekä tarjota objektiiviset ja turvalliset raamit aiheiden käsittelyyn.  

📋Ahtisaari-päivät ja opetushallitus teettivät opettajille ja oppilaille vuonna 2020 yhteiskyselyn, jossa kartoitettiin konfliktinratkaisutaitojen tarpeellisuutta koulumaailmassa. 

📩Kyselyyn vastasi yli 12 000 oppilaista ja opettajaa, ja tuloksista ilmeni, että konfliktit koettiin raskaina ja energiaa vievinä, mutta yksinkertaisia työkaluja niiden käsittelyyn ei ollut riittävästi.  

🔧Uusi pedagoginen työkalu vastaa tähän tarpeeseen ja tieto siitä lähti opetushallituksen avulla kaikkiin suomalaisiin kouluihin tällä viikolla. 

Lue lisää työkalusta bion linkistä!

#ahtisaaripäivät #riidatratkotaanpuhumalla #konfliktinratkaisu #koulutus #osallisuus #dialogi #nuoret #rauhanvälitys

  ahtisaaripaivat Tiesitkö, että Ahtisaari-päivien uusi pedagoginen työkalu on nyt julkaistu!  💭Ahtisaari-päivät on kehittänyt yhteistyössä Fountain Parkin kanssa työkalun, jonka tarkoituksena on helpottaa opettajien ja oppilaiden välisiä konfliktiaiheisia keskusteluja sekä tarjota objektiiviset ja turvalliset raamit aiheiden käsittelyyn.   📋Ahtisaari-päivät ja opetushallitus teettivät opettajille ja oppilaille vuonna 2020 yhteiskyselyn, jossa kartoitettiin konfliktinratkaisutaitojen tarpeellisuutta koulumaailmassa. 📩Kyselyyn vastasi yli 12 000 oppilaista ja opettajaa, ja tuloksista ilmeni, että konfliktit koettiin raskaina ja energiaa vievinä, mutta yksinkertaisia työkaluja niiden käsittelyyn ei ollut riittävästi.   🔧Uusi pedagoginen työkalu vastaa tähän tarpeeseen ja tieto siitä lähti opetushallituksen avulla kaikkiin suomalaisiin kouluihin tällä viikolla.  Lue lisää työkalusta bion linkistä! #ahtisaaripäivät #riidatratkotaanpuhumalla #konfliktinratkaisu #koulutus #osallisuus #dialogi #nuoret #rauhanvälitys...

  7 0