Tervetuloa tekemään sovintoa

Maailma on täynnä eri kokoisia ja muotoisia ihmisten välisiä konflikteja. Ahtisaari-päivät tähtää toiminnallaan siihen, että tunnistamme, että näitä konflikteja voi ratkaista ja että kenestä tahansa voi tulla konfliktinratkaisija omassa fyysisessä tai digitaalisessa ympäristössään. Ahtisaari-päivät tarjoaa konfliktinratkaisuun keinoja ja verkostoja suomalaisille nuorille ja kouluille. Tarjoamme erilaisia työkaluja ja harjoitteita opettajille ja opiskelijoille, teemme kouluvierailuja sekä tarjoamme nuorille mahdollisuuden omaehtoiseen toimintaan CMI:n nuorten rauhanlähettiläiden ryhmässä.

Sovittelulla on Suomessa pitkät perinteet. Jo päiväkodeissa harjoitellaan riitojen sopimista ja yhteisten sääntöjen luomista. Suomalaisen rauhanvälityksen avulla puolestaan ratkotaan vaikeita konflikteja maailman haastavimmilla kriisialueilla.

”Ahtisaari-päivät ei ole vain yksi päivä vuodessa, vaan ympäri vuoden jatkuvaa toimintaa. Ahtisaari-päivät voi olla milloin vain!”

Ahtisaari-päivien tarkoituksena on lisätä tietoa rauhanvälityksestä, riitojen ratkaisemisesta sekä sovinnon merkityksestä. Riidoista ja erimielisyyksistähän on perimmiltään kyse niin koulun pihan kärhämissä kuin kansainvälisissä konflikteissakin.

Ahtisaari-päivät tähtää toiminnallaan siihen, että kenestä tahansa voi tänä päivänä tulla konfliktinratkaisija omassa fyysisessä tai digitaalisessa ympäristössään.

 

Konfliktinratkaisu kansalaistaidoiksi

CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation kutsuu kaikki opettajat ja nuoret mukaan käytännön tekoihin rauhan puolesta. Nuoresta asti opeteltu osaaminen erimielisyyksien raktaisussa voi kehittyä tärkeäksi kansalaistaidoksi, joka helpottaa ihmisten kohtaamisia vaikeissa tilanteissa.

Ahtisaari-päivät on yksi askel lähemmäksi tätä tavoitetta. Toiminnan avulla syvennetään ymmärrystä väkivaltaisten konfliktien synnystä ja keinoista ratkaista niitä. Yläkoulujen ja toisen asteen oppilaille suunnattujen harjoitusten on tarkoitus innostaa kouluja löytämään omannäköisiä tapoja osallistua toimintaan. Toivomme, että harjoitteemme ja työkalumme löytävät tiensä osaksi koulujen arkea.

Ahtisaari-päiviä voi järjestää ympäri vuoden kaikissa Suomen kouluissa.

CMI:n Ahtisaari-päivät ovat Suomen ulkoministeriön tukema hanke.

   Järjestä Ahtisaari-päivä koulussasi!

  Koetko että Ahtisaari-päivien teemat puhuttavat? Toivoisitko uusia tapoja ja näkökulmia konfliktien käsittelyyn? Kutsu Ahtisaari-päivien asiantuntijat vierailulle kouluusi järjestämään syväsukellus konfliktinratkaisun ytimeen!

  Tiimimme ottaa teihin yhteyttä yksityiskohtien sopimiseksi ja jokainen vierailu räätälöidään koulukohtaiseti. Vierailu on koululle maksuton ja vaatii oppilaitokselta vain etukäteismateriaalin lisäämisen koulun viestintäkanaviin, tiedottamisen, sekä tilojen ja vaadittavan laitteiston valmistelun. Riidat ratkotaan puhumalla – joka päivä!
  🕊 Arjen rauhanrakentajat ansaitsevat enemmän tunnustusta! Siksi CMI lanseeraa Rauhan avain -palkinnon, joka jaetaan vuosittain kansainvälisenä rauhanpäivänä 21. syyskuuta. Palkinnon saa oman yhteisönsä ja CMI:n valitsema toimija, jonka pienet teot ovat luoneet ympärilleen kestävää, inhimillistä rauhaa.

  Vuonna 2023 palkinnon saaja on koulualan toimija, opettaja tai oppilaitos, joka on edistänyt toiminnallaan rauhanomaista toimintatapaa ja ilmapiiriä.

  Tänä vuonna valinnassa painotetaan sopeuttamiseen ja siltojen rakentamiseen liittyviä tekoja. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi oppilaitosten tekemää työtä konfliktialueilta tulleiden oppilaiden kanssa, tai oppilaitoksen panostusta turvallisten tilojen luomiseen.

  Nyt voit ehdottaa palkinnon saajaa 15.5. mennessä!

  @cmioffice ja Ahtisaari-päivät järjestävät vuoden 2023 kilpailun yhteistyössä @oajry kanssa.

  🕊 Lue lisää bion linkistä!

  Tietoa palkinnosta myös ruotsiksi ja pohjoissaameksi.

  #ahtisaaripäivät #riidatratkotaanpuhumalla #rauhanavain #fredsnyckel
  ...

  ✌️Kun se nainen kertoi meille kaikista jutuista, tykkäsin kuunnella.

  ✌️Erilaiset toimintatavat ja konkreettisesti sovellettavat keinot, esimerkkien kautta.

  ✌️Mandariini!

  Mm. näin oppilaat vastasivat Turengin kouluvierailupalautteessa kysymykseen "Mikä vierailussa oli mielenkiintoisinta"

  Tänä vuonna Ahtisaari-päivät keskittyy syventämään kouluyhteistyötään. Turengin kanssa yhteistyö jatkuu erilaisten tehtävien ja jatkovierailun merkeissä.

  Nähdään taas pian @turenginyhteiskoulu 🤗

  #riidatratkotaanpuhumalla #ahtisaaripäivät #osallisuus
  ...

  Tänään starttasi Ahtisaari-päivien vuoden 2023 kouluvierailut! 🤩

  Hyvinkään lukiossa @hyvinkaanlukio opittiin miten rakennetaan luottamusta, mitä tarvitaan hyvään dialogiprosessiin sekä miksi muka nuorten osallistuminen rauhanprosesseihin on tärkeää. Niinpä!

  Muistakaa, riidat ratkotaan puhumalla, ja kestävä rauha saavutetaan ainoastaan dialogin avulla.

  PEACE! 🕊✌️

  #ahtisaaripäivät #riidatratkotaanpuhumalla #konfliktinratkaisustakansalaistaito #osallisuus
  ...