Martti Ahtisaari

President Ahtisaari är en internationellt erfaren fredsmedlare

Martti Ahtisaari är född i Viborg den 23 juni år 1937. Hans familj flydde undan kriget år 1940 och barndomen tillbringade Ahtisaari i Kuopio och Uleåborg. År 1959 utexaminerades Ahtisaari som lärare, men hann utöva yrket i bara ett år innan den internationella karriären tog vid.

Martti Ahtisaari har fungerat i flera betydande uppgifter inom Finlands utrikesministerium och Förenta nationerna. År 1994 valdes han till republikens president och blev den tionde presidenten i Finland. Efter sin presidentperiod grundade Ahtisaari Crisis Management Initiative ry (CMI), som därefter har blivit en av världens mest ansedda organisationer när det gäller fredsmedling.

Ahtisaari har också fungerat i flera internationella uppgifter, såsom FN:s generalsekreterares specialsändebud för att leda processen som gällde Kosovos status och som medlare i fredsförhandlingarna om Aceh-provinsen. Ahtisaari har också arbetat för Namibias självständighet och bidragit konstruktivt till konfliktlösningar bland annat i Centralasien, Afrikas horn och Nordirland.

Som erkännande för ett långsiktigt arbete för fred och försoning tilldelades president Ahtisaari Nobels fredspris i december 2008.