VÄXELVERKAN OCH EMPATI

Dagens Finland är en mångkulturell plats där man för att kunna verka behöver förmåga till växelverkan, empati och att respektera andra. Övningarna i empati och växelverkan lär ut hur man kan identifiera de universella behov, bekymmer och känslor som styr människors verksamhet och driver människor och samfund i konflikt med varandra. Att identifiera dessa behov och känslor är en nyckelfråga vid konfliktlösning och övningarna ger också medel att reda ut dem i växelverkan med olika parter. Övningarna stöder den nationella läroplanens mål att få elever att sätta sig in i en annans ställning och betrakta saker och situationer ur en annan synvinkel samt uttrycka sin åsikt och delta i olika situationer genom att uppträda, samarbeta och agera i växelverkan. Samtidigt uppmuntrar de eleverna att identifiera sina egna sätta att möta konflikter och att utveckla sitt agerande så att nyttan blir så stor som möjligt.

Övningarna kan laddas som PDF.

 

Behandling av allmänna konfliktern

Konflikter uppstår ofrånkomligen bland människor som verkar tillsammans. I den här övningen övar vi på att känna igen, behandla och lösa dem.

Att identifiera människors basbehov och grundläggande omsorger

Rollspelsövning som lär vilka grundläggande omsorger som påverkar vardagliga konflikter och också mera omfattande konflikter.

Utvecklande av styrkor

Övningen hjälper individen att förstå sina egna invanda sätt att förhålla sig till konflikter, att lösa dem samt att hitta nya tillvägagångssätt.

Konfliktlösning med en medlare

I rollövningen får eleven verka som medlare och hela klassen kan fundera på sätt att lösa konflikter genom att förhandla.

Lyssningsövning

När man löser konflikter är det viktigt att man får en möjlighet att bli hörd. Att lyssna är en färdighet det är bra att öva på.

Hur reagerar du när människor runt omkring dig grälar?

Den här snabba diskussionsövningen får deltagarna att kritiskt fundera över sitt eget sätt att förhålla sig till konfliktsituationer runt omkring dem.

Apelsinövningen

Kreativitet är en av de viktigaste egenskaperna hos en medlare: genom att söka idéer utöver de vanliga tänkesätten, genom att sätta sig över konflikten kan man hitta nya lösningsmetoder.

Sammanställning av fyra ora

En utmärkt konfliktlösningsövning med målet att uppnå en gemensam syn på ett bestämt ämne.

Hemliga mål

Den här övningen visar hur skadligt det är för konfliktlösningen om parterna har dolda eller hemliga intressen.

Knut eller inte knut

En enkel men effektiv övning som kan användas för att åskådliggöra konflikter som uppstår då man verkar tillsammans.

Känslor och behov samt empati i konfliktlösning

En parövning för att öva diskussionssätt utan våld och förstå vikten av känslor och behov i konflikter.

Korta aktiverande övningar

Korta aktiverande övningar för att väcka tankar om konfliktlösning.

Korta övningar inriktade på att gestalta betydelsen av empati

En kort diskussions- eller skrivövning får eleverna att fundera på sina egna känslor i olika situationer och hjälper dem att förstå fördelarna med empati i konfliktlösning.

Använde du övningarna? Berätta för oss!