Materiaalit kouluille

Konfliktit koskettavat jokaista nuorta jollakin tavalla. Maailmalla jylläävät sodat tulevat lähelle viimeistäänkin median välityksellä eikä riidoitta selviä edes omassa arjessa.

Ahtisaari-päivien materiaalipaketin tarkoituksena on innostaa oppilaita perehtymään konfliktien rauhanomaisiin ratkaisuihin erilaisten toiminnallisten harjoitusten avulla. Tästä osiosta opettajat voivat ladata materiaalia yläkoulun ja toisen asteen oppitunneille. Harjoitukset on jaettu kuuden eri teeman alle.

Materiaalipaketti sisältää muun muassa rauhanvälityssimulaation, jossa oppilaat pääsevät eläytymään konfliktitilanteeseen. Paketista löytyy myös kattavasti erilaisia työkaluja, jotka vahvistavat rauhanvälitykseen ja sovitteluun tarvittavia taitoja.

Materiaalipaketti on pyritty rakentamaan siten, että se sopisi luontevaksi osaksi uuden perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita. Näin opettaja voi halutessaan helposti täydentää harjoituksilla esimerkiksi äidinkielen, maantiedon, uskonnon, elämänkatsomustiedon ja historian opetusta. Konfliktinratkaisumateriaali perustuu uuden opetussuunnitelman läpileikkaaviin teemoihin kuten vuorovaikutukseen ja empatiaan, osallistumiseen ja vaikuttamiseen sekä kulttuuriseen osaamiseen. Opetussuunnitelma antaa oppilaille tilaisuuksia harjoitella neuvottelemista, sovittelemista ja ristiriitojen ratkaisua sekä kriittistä ajattelua.

Tutustu materiaalipaketin eri teemojen harjoituksiin alla:

Neuvottelutaidot

Vuorovaikutus ja empatia

Osallistuminen ja vaikuttaminen

Rauhanvälitys

Konfliktinratkaisu­simulaatio

Ilmastonmuutos ja konfliktit

Konfliktinratkaisun perusteet -mobiilikurssi