KONFLIKTIN­RATKAISU­SIMULAATIO

Suomalainen CMI toimii ympäri maailman tukemalla keskenään konfliktiin ajautuneiden ihmisten pyrkimyksiä ratkoa erimielisyyksiään ja rakentaa rauhaa. Yksi CMI:n tärkeimmistä toimintatavoista on vuoropuhelun tukeminen. Vuoropuhelun avulla rakennetaan luottamusta konfliktin osapuolten välille. Kun keskinäinen luottamus on saavutettu, voidaan alkaa etsiä ratkaisuja, joihin osapuolet voivat sitoutua. Kahdessa erilaisessa rooliharjoituksessa osallistujat saavat kokea todentuntuisen konfliktitilanteen koulun pihalla sekä kuvitteellisten maiden Looshlandin ja Trisslandin välillä ja pääsevät harjoittelemaan konfliktien ratkaisemista.

 

Roolipeli konfliktista koulun pihalla

Roolipeliharjoitus, jossa oppilaat pääsevät eläytymään kiristyneeseen konfliktilanteeseen, joka tapahtuu koulun pihalla.

Looshlandin ja Trisslandin konflikti – rauhanvälitys­simulaatio

Kuvitteellisessa Looshlandin ja Trisslandin konfliktissa tilanne on kiristynyt valtioiden välillä. Tässä rooliharjoituksessa oppilaat pääsevät eläytymään kansainväliseen aseelliseen konfliktiin ja harjoittelemaan sen ratkaisua.

Käytitkö harjoituksia? Kerro siitä meille!