Tervetuloa tekemään sovintoa

Maailma on päivittäin täynnä eri kokoisia ja muotoisia konflikteja. Ahtisaari-päivät tähtää toiminnallaan siihen, että kenestä tahansa voi tänä päivänä tulla konfliktinratkaisija omassa fyysisessä tai digitaalisessa ympäristössään. Ahtisaari-päivät tarjoaa konfliktinratkaisuun työkalut ja verkostot suomalaisille nuorille ja kouluille.

Sovittelulla on Suomessa pitkät perinteet. Jo päiväkodeissa harjoitellaan riitojen sopimista ja yhteisten sääntöjen luomista. Suomalaisen rauhanvälityksen avulla puolestaan ratkotaan vaikeita konflikteja maailman haastavimmilla kriisialueilla.

Ahtisaari-päivien tarkoituksena on lisätä tietoa rauhanvälityksestä, riitojen ratkaisemisesta sekä sovinnon merkityksestä. Riidoista ja erimielisyyksistähän on perimmiltään kyse niin koulun pihan kärhämissä kuin kansainvälisissä konflikteissakin.

Ahtisaari-päivät tähtää toiminnallaan siihen, että kenestä tahansa voi tänä päivänä tulla konfliktinratkaisija omassa fyysisessä tai digitaalisessa ympäristössään.

Rauhanvälitys ja sovittelu kansalaistaidoiksi

CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation kutsuu kaikki opettajat ja nuoret mukaan käytännön tekoihin rauhan puolesta. Nuoresta asti opeteltu osaaminen sovittelussa voi kehittyä tärkeäksi kansalaistaidoksi, joka helpottaa ihmisten kohtaamisia vaikeissa tilanteissa.

Ahtisaari-päivät on yksi askel lähemmäksi tätä tavoitetta. Toiminnan avulla syvennetään ymmärrystä väkivaltaisten konfliktien synnystä ja keinoista ratkaista niitä. Yläkoulujen ja toisen asteen oppilaille suunnattujen harjoitusten on tarkoitus innostaa kouluja löytämään omannäköisiä tapoja osallistua.

Ahtisaari-päiviä voi järjestää ympäri vuoden kaikissa Suomen kouluissa.

CMI:n Ahtisaari-päivät ovat Suomen ulkoministeriön tukema hanke.

  Järjestä Ahtisaari-päivä koulussasi!

  Koetko että Ahtisaari-päivien teemat puhuttavat? Toivoisitko uusia tapoja ja näkökulmia konfliktien käsittelyyn? Kutsu Ahtisaari-päivien asiantuntijat vierailulle kouluusi järjestämään syväsukellus konfliktinratkaisun ytimeen!

  Tiimimme ottaa teihin yhteyttä yksityiskohtien sopimiseksi ja jokainen vierailu räätälöidään koulukohtaiseti. Vierailu on koululle maksuton ja vaatii oppilaitokselta vain etukäteismateriaalin lisäämisen koulun viestintäkanaviin, tiedottamisen, sekä tilojen ja vaadittavan laitteiston valmistelun. Riidat ratkotaan puhumalla - joka päivä!
  Kansainvälistä Rauhanpäivää vietetään 21.9. 🕊PEACE🕊

#konfliktinratkaisu #rauhanvälitys #riidatratkotaanpuhumalla #ahtisaaripäivät

  ahtisaaripaivat Kansainvälistä Rauhanpäivää vietetään 21.9. 🕊PEACE🕊 #konfliktinratkaisu #rauhanvälitys #riidatratkotaanpuhumalla #ahtisaaripäivät...

  37 1
  Jotta rauha joskus saavutetaan, on tärkeää, että kaikkien konfliktin osapuolten kanssa keskustellaan.

#rauhanvälitys #riidatratkotaanpuhumalla #konfliktinratkaisu #ahtisaaripäivät

  ahtisaaripaivat Jotta rauha joskus saavutetaan, on tärkeää, että kaikkien konfliktin osapuolten kanssa keskustellaan. #rauhanvälitys #riidatratkotaanpuhumalla #konfliktinratkaisu #ahtisaaripäivät...

  8 0
  Konflikteja ja riitoja ratkaistessa on tärkeää, että jokaista osapuolta kunnioitetaan ja jokainen saa mahdollisuuden ilmaista itseään ja tulla kuulluksi. Kuunteleminen on taito, jota on hyvä harjoitella. Harva meistä osaa oikeasti kuunnella toista.

On nimittäin helppo olettaa, että koemme asiat samalla tavalla.

Usein kuulemme vain sen, mikä sopii maailmankatsomukseemme. Ennakkokäsitykset voivat estää tehokkaan kuuntelemisen, ja vain tiedostamalla esteet voimme ryhtyä poistamaan niitä. 
Voimme tietää, miltä toisesta henkilöstä tuntuu vain silloin, kun hän on itse kertonut siitä.

Muutoin voimme vain arvata ennakkokäsitystemme pohjalta, tulkitsemalla henkilön kehonkieltä ja muita signaaleja. Oletamme tietävämme, mitä he ajattelevat ja tuntevat kysymättä heiltä itseltään. Toimimalla näin tulkitsemme helposti ihmisiä väärin. 

Oletko sinä hyvä kuuntelija? 🕊

#ahtisaaripäivät #riidatratkotaanpuhumalla #konfliktinratkaisu

  ahtisaaripaivat Konflikteja ja riitoja ratkaistessa on tärkeää, että jokaista osapuolta kunnioitetaan ja jokainen saa mahdollisuuden ilmaista itseään ja tulla kuulluksi. Kuunteleminen on taito, jota on hyvä harjoitella. Harva meistä osaa oikeasti kuunnella toista. On nimittäin helppo olettaa, että koemme asiat samalla tavalla. Usein kuulemme vain sen, mikä sopii maailmankatsomukseemme. Ennakkokäsitykset voivat estää tehokkaan kuuntelemisen, ja vain tiedostamalla esteet voimme ryhtyä poistamaan niitä. Voimme tietää, miltä toisesta henkilöstä tuntuu vain silloin, kun hän on itse kertonut siitä. Muutoin voimme vain arvata ennakkokäsitystemme pohjalta, tulkitsemalla henkilön kehonkieltä ja muita signaaleja. Oletamme tietävämme, mitä he ajattelevat ja tuntevat kysymättä heiltä itseltään. Toimimalla näin tulkitsemme helposti ihmisiä väärin. Oletko sinä hyvä kuuntelija? 🕊 #ahtisaaripäivät #riidatratkotaanpuhumalla #konfliktinratkaisu...

  16 0
  Lennonit on CMI:n nuorten rauhanlähettiläiden ryhmä, joka viestii konfliktinratkaisun teemoista nuorilta nuorille #riidatratkotaanpuhumalla #ahtisaaripäivät @wearelennons

  ahtisaaripaivat Lennonit on CMI:n nuorten rauhanlähettiläiden ryhmä, joka viestii konfliktinratkaisun teemoista nuorilta nuorille #riidatratkotaanpuhumalla #ahtisaaripäivät @wearelennons...

  6 0