Fredsmedling

Använde du övningarna? Berätta för oss!

 Förhandlingsfärdigheter Växelverkan och empati Påverkan och deltagande Fredsmedling Konfliktlösningssimulering Finland och konfliktländerna

Du kan också berätta vilka övningar du använde, hur övningarna lyckades samt ge övriga kommentarer.

You will find information on how we handle personal information from our data protection notice: http://cmi.fi/dpn/dpn_CMI_stakeholders.pdf

 

Temat försoning är allt viktigare i dagens värld – utdragna krig och våldsamheter har drivit en rekordstor mängd människor på flykt och terrorism dyker allt oftare upp i olika sammanhang. Konflikter löses ändå inte genom krig, utan genom fredliga förhandlingar. Konflikter som orsakats av människor kan också lösas av människor. Det här undervisningsmaterialet beskriver fredsnobelisten Martti Ahtisaaris och den finländska fredsmedlarens CMI:s läror och understryker vikten av att kvinnor deltagar i fredsbyggande.

1. President Ahtisaaris fredsläror

Fredsnobelisten Martti Ahtisaaris viktigaste fredsmedlingsprinciper.

 

2. Kvinnor och fredsmedling

Mytspräckarna

Detta anses kvinnors erfarenhet och kunnande ofta som en ”kvinnofråga” och de beaktas inte vid fredsbyggande och i säkerhetsfrågor. I den här övningen går vi på djupet med myter om kvinnors deltagande.

Ladda övningen

Övningspaket

I det här fördjupande övningspaketet på fem lektioner får eleverna bekanta sig med temat ”Kvinnor, fred och säkerhet” samt kvinnors möjligheter att påverka fredsprocesser, fredsförhandlingar och lösandet av väpnade konflikter.

Ladda övningen

Video: En bättre väg till fred

Varför är det viktigt att inkludera kvinnor i konfliktlösning? Hur kan vi bäst stödja en starkare roll för kvinnor i fredsprocesser? Ta en titt på ICANs (International Civil Society Network) -video om kvinnor i fredsskapande.

Via videon och diskussionen får eleverna bekanta sig med temat ”Kvinnor, fred och säkerhet” samt kvinnors möjligheter att påverka fredsprocesser, fredsförhandlingar och lösandet av väpnade konflikter.

Ladda övningen

 

2. Mellanlandet, sydlandet, östlandet

Målet med den här övningen är att åskådliggöra och få en egen känslomässig erfarenhet av att det sällan finns en tydlig ”god sida” och en tydlig ”ond sida” i konflikter.

Ladda PowerPoint-presentationen