Sovittelijaoppilas

Kouluissa voidaan osana Ahtisaari-päiviä valita koulun oma sovittelija.
Kouluissa voidaan osana Ahtisaari-päiviä valita koulun oma sovittelija.

 

Ahtisaari-päivien yhteydessä voidaan järjestää koulun oman sovittelijaoppilaan valinta. Valinnalla on tarkoitus nostaa esille koulun omassa yhteisössä sovittelevassa hengessä toimineita oppilaita, ryhmiä tai vaikkapa henkilökunnan edustajia.

Sovittelijaoppilaan valinta on hyvä järjestää äänestämällä, jotta jokainen voi vaikuttaa valintaan. Oman koulun sovittelijan voi valita niin yhdellä luokka-asteella kuin koko koulunkin tasolla.

Koulun sovittelija:

on omalla toiminnallaan edistänyt kouluyhteisön positiivista ja rakentavaa ilmapiiriä

osoittaa ymmärrystä erilaisia näkökulmia kohtaan ja kunnioittaa niitä

on mahdollisesti edesauttanut koulussa tapahtuneen ristiriitatilanteen ratkaisemisessa

 

 

Koulun tai muun yhteisön sovittelijan voi palkita Sovittelija-diplomilla. Diplomit voi ladata tästä:

Diplomi kouluille

Diplomi muille kuin kouluille