Akktuelt

Nyheter / 20.11.2018
Lennons Ella Okko och Kreeta Koskijoki.

Vem är Lennons?

Konfliktlösnings organisationen CMI grundade år 2017 Lennons, en grupp av unga fredsambassadörer. Gruppen består av 16-19 åriga frivilliga unga som skapar årligen en egen some kampanj.

Konfliktlösnings organisationen CMI grundade år 2017 Lennons, en grupp av unga fredsambassadörer. Gruppen består av 16-19 åriga frivilliga unga som skapar årligen en egen some kampanj. Some kampanjen sprider ordet om hur viktigt konfliktlösning är. De unga som är med i Lennons är ivriga, smarta och villiga att påverka på deras egna sätt.

Lennons erbjuder unika upplevelser och möjligheter att nätverka och utbilda sig. Idén är att göra fredsarbete åt unga från unga. Målet är att göra världen en bättre plats på de egna villkoren. Vi frågade några lennons lite mera om deras egna erfarenheter i Lennons.

Lennon Kreeta Koskijoki blev intresserad av att planera en kampanj och ville också lära sig mera om CMI:s arbete. Hon ville träffa och diskutera med andra människor som är intresserade av samma frågor som hon, och som ville frivilligt agera sig för fred. Man gör mycket jobb för kampanjen och olika idéer filas och utvecklas konstant. Kreeta är ivrig att se slutreslutatet av kampanjen och har njutit massor av processen.

Lennon Ella Okko berättar att hon har fått mer förståelse om att lyssna på andra och hur kompromisser inte alltid är ett alternativ, utan en nödvändighet. Hon berättar också om att hon fått mera självförtroende genom de uppträdanden hon gjort via gruppen. Ella reste i maj 2018 till FN:s huvudkontor i New York tillsammans med CMI:s rådgivare Hussein al-Taeen, var de skulle gå på FN:s ungdomsdialog.

För Ella har bästa upplevelsen under hela Lennon tiden varit känslan av tacksamhet som hon kände inför förberedelserna för resan till New York, känslan bär hon ännu med sig. Ella berättar hur hon konkret tänkte på Lennons arbete och de mål Lennons uppnått, när hon planerat de olika uppträdandenas struktur och innehåll. När hon tänker på hela initiativet känns tacksamheten påtaglig.

CMI (Crisis Management Initiative) är en finsk organisation som gör fredsmedling på olika håll i världen. CMI är också organisationen bakom Lennons. Presidenten och nobels fredspris tagaren Martti Ahtisaari grundande CMI år 2000. Organisationen har haft en betydande roll i olika fredsförhandlingar.

När idén är att konflikter löses genom att tala och inte genom att kriga, kan alla konflikter löses!

Lotta Selänniemi och Nadia Bhuiyan, Lennons