KONFLIKTINRATKAISUN PERUSTEET -MOBIILIKURSSI

Ahtisaari-päivät ja suomalainen mobiliioppimispalvelu Funzi tarjoavat kaikille Suomessa asuville nuorille ilmaisen Konfliktinratkaisun perusteet -kurssin, jonka tavoitteena on tehdä konfliktinratkaisusta kansalaistaito. Kurssi auttaa ymmärtämään kansainvälisiä konflikteja sekä antaa työkaluja, joiden avulla riitoja voi ratkaista myös omassa elämässään. Kurssi on avoin myös kaiken ikäisille rauhanrakennuksesta kiinnostuneille kansalaisille.

Epävarmuus ja ristiriidat ovat lisääntyneet nuorten elämässä ja kouluympäristössä. Myös poliittinen maailmantilanne kasvattaa nuorten huolta. CMI ja Opetushallitus teettivät syksyllä 2020 yhteiskyselyn, jossa kartoitettiin konfliktinratkaisutaitojen tarpeellisuutta koulumaailmassa. Kyselyyn vastasi yli 12 000 oppilasta ja opettajaa. Konfliktinratkaisun perusteet -kurssi on Ahtisaari-päivien ensimmäinen vastaus kyselyssä nousseeseen työkalujen tarpeeseen.

 

Konfliktit ja riidat kuuluvat elämään, mutta jokainen voi oppia ratkaisun avaimet

 

Elämässä on mahdotonta välttyä erimielisyyksiltä, mutta rauhan ja ratkaisun löytämisen työkaluja on mahdollista opetella. Konfliktinratkaisun perusteet -kurssi tutkii konflikteja useilla eri tasoilla ja syventää oppijan ymmärrystä siitä, mikä aiheuttaa konflikteja sekä miten henkilökohtaisia ja kansainvälisiä konflikteja ja ristiriitoja voidaan ratkaista. Kurssin sisältö perustuu CMI:n oppimateriaaliin, joka on luotu yhdessä opetuksen ja konfliktinratkaisun ammattilaisten kanssa.

 

Konfliktinratkaisutaitojen opetteleminen on auttanut minua ymmärtämään, miksi riitoja ja konflikteja ylipäätään syntyy. Kurssi on opettanut minulle erilaisia vuorovaikutuksen ja kuuntelemisen taitoja, jonka seurauksena olen oppinut toimimaan kiistatilanteissa niin, etteivät ne eskaloidu entisestään

Lennoneiden rauhanlähettiläs Helmiina Latvanen

 

Mobiilikurssit ovat tehokas ja hauska tapa oppia uusia taitoja

 

Mobiilipalvelu Funzi jakaa oppimateriaalit pieniin kokonaisuuksiin, jolloin tietoa on helpompi sisäistää hyödyntäen samalla pelillisen oppimisen pedagogiikkaa, joka taas tekee opiskelusta hauskaa ja palkitsevaa. Nuoret voivat opiskella Kofliktinratkaisun perusteet -kurssia itsenäisesti tai esimerkiksi opettajat voivat käyttää sitä opetuksen tukena ja se vie vain 15 minuuttia päivässä. Tällöin kurssin suorittamiseen menee vain noin viikko. Kurssia voi kuitenkin käydä läpi haluamaansa tahtiin, vaikka koko kurssin kerralla! Palvelu toimii mobiililaitteiden verkkoselaimella kuluttaen vain vähän mobiilidataa.

 

Uuteen mobiilikurssiin pääset tästä!