Julkaistu 21.09.2019

Kansainvälinen rauhanpäivä 21.9

Rauha voi tarkoittaa monia asioita: sovintoa, vuoropuhelua tai kenties tekoja, joilla pyritään saavuttamaan tavoitteet väkivallattomin keinoin. Rauha on jokaisen henkilökohtaisesti määriteltävissä. Rauhaan liittyvät kuitenkin myös konfliktit, kriisit ja sodat. Tilanteet, joissa rauha ei toteudu. Tilanteet, joissa rauhanomainen ympäristö on epävakaa, ihmisarvot ovat vaakalaudalla ja turvallisuus ei vastaa riittävää tasoa.

Ongelmakohtiin puuttuminen on haastavaa, mikäli ne jätetään huomiotta. Rauhanvälityksen haasteita nyky-yhteiskunnassa ovat erityisesti ilmastonmuutos ja puutteet sukupuolten välisessä tasa-arvossa. Vaikka ilmastonmuutos ei suoraan olekaan konfliktien aiheuttaja, sen seuraukset aiheuttavat epävakautta alueilla, jotka ovat jo valmiiksi hauraita ja alttiita konfliktitilanteille. Naisten osallistaminen rauhantyöhön ja poliittiseen päätöksentekoon edistää rauhan rakentamista kansainvälisillä kentillä. Tasa-arvoiset lähtökohdat yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen antavat kaikille mahdollisuuden saada äänensä kuuluviin.

Rauha ei kuitenkaan koske vain kansainvälisiä kriisejä ja niiden maailmanlaajuisia vaikutuksia. Rauha on läsnä jokapäiväisessä elämässämme ja pystymme itse valinnoillamme vaikuttamaan siihen, miten rauhaa arjessa rakennamme. Aika ajoin ristiriitatilanteita syntyy niin sisarusten, ystävien kuin poliittisten päättäjienkin välille, mutta toimivan vuoropuhelun avulla nämäkin tilanteet voivat olla ennaltaehkäistävissä.

Rauhanomaiset ratkaisut perustuvat keskustelutaidolle ja kompromisseille. Aina ei voi olla oikeassa, eikä tarvitsekaan olla. On tärkeää osata myöntää omat virheensä ja oppia niistä. Erilaisuuden hyväksyminen ja eri taustoista tulevien ihmisten kanssa kommunikointi ovat avaintekijöitä siltojen rakentamisessa ja luottamuksen kasvattamisessa. Joskus on kohdattava ihmisiä ja mielipiteitä, jotka eivät välttämättä kohtaa omia ajatusmaailmoja. Kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen antavat kuitenkin vahvan pohjan rauhan luomiselle ja sen ylläpitämiselle. Kasvattavat kokemukset antavat mahdollisuuden muuttaa tapoja toimia ja mukautua uusiin, joskus haastaviinkin tilanteisiin.

Tänään 21.9 vietetään kansainvälistä rauhanpäivää. Vaikka tämä päivä onkin varattu maailmankattavalle aselevolle, on rauhantyö ajankohtainen aihe jatkuvasti. Kestävän rauhan eteen on tehtävä joka päivä töitä, jotta myös tulevaisuuden sukupolvet saisivat kotimaahansa katsomatta mahdollisuuden elää tasapainoisessa elinympäristössä, jossa konfliktit pyritään ennaltaehkäisemään ja ratkaisemaan väkivallattomin keinoin. Parhaassa tapauksessa konfliktinratkaisu ei vaadi muuta kuin yhteisen pöydän, jonka ääressä riidat ratkotaan puhumalla. Jokainen päivä on rauhanpäivä.

Roosa Niskanen/Lennonit