Ajankohtaista

Uutiset / 06.10.2022

Ahtisaari-päivien uusi työkalu on nyt julkaistu – Tervetuloa pohtimaan ihmisten välisiä konflikteja ja niiden ratkaisemista!

CMI:n globaalikasvatushanke Ahtisaari-päivät on jalkautunut suomalaisiin kouluihin jo yli kymmenen vuoden ajan kertomaan nuorille rauhanvälityksestä ja konfliktien ratkaisusta. Epävarmuus ja ristiriidat ovat lisääntyneet nuorten elämässä, niin arjessa kuin kouluympäristössäkin, eikä vallitseva tilanne lähialueilla tuo helpotusta henkiseen kuormitukseen, jolle nuoret altistuvat.

Vuonna 2020 CMI ja opetushallitus teettivät opettajille ja oppilaille yhteiskyselyn, jossa kartoitettiin konfliktinratkaisutaitojen tarpeellisuutta koulumaailmassa. Kyselyyn vastasi yli 12 000 oppilaista ja opettajaa yläkouluista, lukiosta ja ammattikouluista kautta maan. Kyselyn tulokset olivat kiinnostavia; erimielisyydet koettiin toisaalta luonnolliseksi osaksi elämää, mutta niiden määrän nähtiin lisääntyneen. Konfliktit koettiin raskaina ja energiaa vievinä. Kyselyssä nousi esiin halu löytää yhteinen lopputulema ja sovinto, mutta työkaluja tälle ei koettu olevan riittävästi. Tunnetaidot, vuorovaikutustaidot sekä keskustelutaidot, sekä niiden mahdollinen puute, nousivat kyselyssä erityisesti esiin. Helppoja, yksinkertaisia työkaluja tuntui olevan harvassa.

Vastauksena yhteiskyselyn tuloksiin, Ahtisaari-päivät, yhteistyössä Fountain Parkin kanssa, pilotoi vuonna 2021 työkalun, jonka tarkoituksena oli helpottaa opettajien ja oppilaiden välisiä konfliktiaiheisia keskusteluja, ja tarjota objektiiviset ja turvalliset raamit aiheiden käsittelyyn. Työkalun avulla opettajat pystyivät ryhmiensä kanssa keskustelemaan konflikteista ja niiden ratkaisemisesta temaattisella tasolla, ilman todellisen ristiriidan tai konfliktin läsnäoloa.

Työkalun viimeistelyä jatkettiin ja maanantaina 3.10.2022 tieto opettajille suunnatusta pedagogisesta työkalusta konflikteista keskustelemisen tueksi lähti opetushallituksen avulla kaikkiin suomalaisiin kouluihin.

Työkalu on suunnattu ensisijaisesti yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille, mutta opettajan vahvalla ohjauksella ja mahdollisesti vaikeiden termien avaamisella, myös 5.–6.-luokkalaiset hyötyvät työkalun käytöstä. Työkalun kautta ryhmät opettajineen pääsevät pohtimaan konfliktien ratkaisemista vastaamalla erilaisiin kysymyksiin konfliktien eri vaiheista ja pohtimaan, mikä konfliktinratkaisussa on tärkeää.

Päästäkseen käsiksi työkaluun, koulut tilaavat koulukohtaiset linkit. Ohjeet linkkien tilaamiseen löytyvät kouluille lähetetystä tiedotteesta. Koulukohtaisten linkkien ansiosta oppilaitokset saavat oman koulunsa vastaukset kootusti itselleen työkalun sulkeutumisen jälkeen. Työkalun kautta kerätyistä vastauksista koostetaan valtakunnallinen yhteenveto, joka julkaistaan tammikuussa 2023. Työkalu on auki 2.12.2022 saakka ja se on saatavilla sekä suomeksi että ruotsiksi.

Työkalun julkaisemisen myötä opettajille ja kouluille on avautunut mahdollisuus tilata Ahtisaari-päivien neljä kertaa vuodessa ilmestyvä uutiskirje. Uutiskirje keskittyy oppilaitosyhteistyöhön ja sen kautta opettajat ja muut opetuksen ammattilaiset saavat tietoa CMI:n ja Ahtisaari-päivien toiminnasta Suomessa, sekä työkaluja konfliktiaiheiden käsittelemiseksi oppilaiden kanssa. Uutiskirjeen pääsee tilaamaan työkalun palautesivulta.

Jos et ole saanut viestiä työkalusta, mutta haluaisit ottaa sen ryhmäsi kanssa käyttöön, tai olet kiinnostunut tilaamaan Ahtisaari-päivien uutiskirjeen, laita rohkeasti viestiä aino.niskala@cmi.fi