Ajankohtaista

Uutiset / 28.05.2021

Riidat ratkotaan puhumalla – joka päivä

Ahtisaari-päiviä vietettiin viime vuonna kymmenettä kertaa. Kymmenvuotisen taipaleen kunniaksi olemme uudistaneet Ahtisaari-päivien ilmettä ja avanneet uudet nettisivut. Logollamme haluamme korostaa, että konfliktinratkaisutaitojen kehittäminen on tärkeää joka päivä, ja että Ahtisaari-päiviä voi viettää missä vain, milloin vain.

Samaan aikaan myös CMI:llä on ollut käynnissä suuria muutoksia, sillä järjestömme muuttui yhdistyksestä säätiöksi, jonka nimeksi tuli CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation. Säätiö kantaa perustajamme presidentti Martti Ahtisaaren nimeä ja varmistaa, että hänen visionsa ja elämäntyönsä välittyvät tuleville sukupolville. Tässä tehtävässä myös Ahtisaari-päivillä on merkittävä rooli.

Vuorovaikutustaitoja halutaan vahvistaa kouluissa

Kulunut vuosi on ollut erittäin poikkeuksellinen ja hyvin raskas monelle nuorelle ja opettajalle. Kouluissa on jouduttu totuttautumaan etäopetukseen, ja nuorten harrastuksia on laitettu tauolle. Nopeasti muuttuvat olosuhteet synnyttävät epävarmuutta ja kärjistävät jo ennestään vaikeita tilanteita. Näissä hetkissä konfliktinratkaisutaitojen tärkeys korostuu.

Viime syksynä Opetushallituksen kanssa teettämässämme kyselyssä tutkimme vuorovaikutustaitojen ja ristiriitojen ratkaisun tarvetta Suomen kouluissa. Kyselymme vastauksien perusteella kävi selväksi, että tarve näiden taitojen oppimiselle ja opettamiselle on suuri niin opettajien kuin nuortenkin keskuudessa.

”Tunne, että tulee kuulluksi tai se, että voi turvallisessa ilmapiirissä jakaa oman mielipiteensä, ovat meille tärkeitä oikeuksia, ihmisyystaitoja. Näin voidaan ennaltaehkäistä riitojen tai konfliktien syntymistä”, sanoi CMI:n viestintä- ja varainhankintajohtaja Elina Lehtinen kyselyn tuloksista.

Maailma tarvitsee aina konfliktinratkaisijoita

Maailma on päivittäin täynnä eri kokoisia muotoisia konflikteja. Ahtisaari-päivät tähtää toiminnallaan siihen, että kenestä tahansa voi tänä päivänä tulla konfliktinratkaisija omassa fyysisessä tai digitaalisessa ympäristössään.

Saavuttaakseen tämän tavoitteen Ahtisaari-päivät on viime aikoina keskittynyt kehittämään hanketta. Haluamme tarjota työkaluja konfliktinratkaisutaitojen opetteluun myös virtuaalisesti. Vuosi 2021 onkin Ahtisaari-päiville uuden aikaa, ja pääsemme toivottavasti vuoden loppupuolella kertomaan teille uusista suunnitelmistamme ja työkaluistamme.