Ajankohtaista

Uutiset / 01.11.2022

Miten konfliktinratkaisusta tehdään kansalaistaito – kouluvierailut osana Ahtisaari-päiviä

YK-päivän kunniaksi Ahtisaari-päivät vieraili Tampereella kolmessa eri lukiossa. Vierailuilla oppilasryhmät pääsivät tutustumaan konfliktinratkaisun ja rauhanvälityksen teemoihin kolmen erilaisen kokonaisuuden kautta. Nuoret ja rauha keskittyi nuorten osallistumisen merkitykseen rauhanprosesseissa, sekä agenda 2250:n implementointiin kansallisen toimintaohjelman avulla. Dialogipajassa tutkittiin dialogia niin tavoitteena kuin työkaluna rauhanprosesseissa ja neuvottelutilanteissa ja Konfliktit ja rauha -kokonaisuudessa sukellettiin syvemmälle CMI:n työhön erilaisten esimerkkien kautta. Vaikka kokonaisuudet lähestyivät konfliktinratkaisua eri näkökulmista, kaiken perustana on kuitenkin tavoite auttaa oppilaita ymmärtämään konfliktien juurisyitä, ja sitä kautta oppimaan konkreettisia taitoja ristiriitojen ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi omassa arjessa.

Ahtisaari-päivät pyrkivät lisäämään suomalaisten nuorten tietoa rauhanvälityksestä, riitojen ratkaisemisesta sekä sovinnon merkityksestä. Pohjimmiltaan kansainvälisissä konflikteissa on kyse samoista asioista kuin arkisissa ristiriidoissakin; molemmissa on usein kyse täyttämättömistä tarpeista, ja ratkaisuun tarvitaan toimivaa ja avointa dialogia. Ahtisaari-päivien tarkoituksena on tuoda CMI:n asiantuntijoiden tietotaitoa ja työkaluja suomalaisille nuorille sellaisessa muodossa, että nuoret hyötyvät oppimastaan jokapäiväisessä elämässä.

Kouluvierailut ovat olleet osa Ahtisaari-päivien toimintaa alusta saakka, jo yli kymmenen vuotta. Vierailuilla käsiteltävät teemat sovitaan yhdessä oppilaitosten kanssa ja kohderyhmänä voivat olla niin oppilaat kuin opettajatkin. Kouluvierailujen tarkoituksena on lisätä oppilaiden ymmärrystä konfliktinratkaisusta, kertoa uusille kohderyhmille CMI:n työstä maailmalla sekä auttaa opettajia Ahtisaari-päivien materiaalien käyttöönotossa. Ahtisaari-päivien tavoite on tehdä konfliktinratkaisusta kansalaistaito, ja tähän kouluvierailut ovat oiva työkalu.

Tampereen kouluvierailuista kerätystä palautteesta käy ilmi, että vierailuihin osallistuneet opiskelijat arvioivat oman ymmärryksensä konfliktinratkaisutaidoista kasvaneen. Opiskelijoiden arvio omasta ymmärryksestään ennen vierailua oli keskiarvoltaan 3,2/5 ja vierailun jälkeen 4,1/5. Vastaajista 75,9 % koki, että he saivat vierailulta uusia ajattelutapoja tai konkreettisia työkaluja, joita he voivat hyödyntää arjessaan.

Ajatus siitä, ettei kompromisseja voi muodostaa niin, että on voittajia ja häviäjiä, avasi ajatusmaailmaani paljon. Myös ajatus kuuntelemisesta oli minulle tärkeä, en ollut ennen tajunnut, että jos kuunnellessa jo mietti sopivaa vastausta, ei todella kuuntele.

– Opiskelija Tampereelta

 

Ahtisaari-päivät ovat joka päivä. Sotien ja väkivaltaisten konfliktien määrän lisääntyessä on tärkeää uskoa siihen, että riidat ratkotaan kaikista tehokkaimmin puhumalla.

Kutsu Ahtisaari-päivät koulullesi alla olevalla lomakkeella. Vierailut ovat oppilaitoksille maksuttomia.

 

     Ilmoita oppilaitoksesi mukaan Ahtisaari-päivien kouluyhteistyöhön!

    Koetko, että Ahtisaari-päivien teemat puhuttavat? Toivoisitko uusia tapoja ja näkökulmia konfliktiaiheiden käsittelyyn yläkoulussa tai toisen asteen oppilaitoksessa? Kutsu Ahtisaari-päivien asiantuntijat vierailemaan oppilaitokseesi ja johdattamaan oppijat syväsukellukselle konfliktinratkaisun ytimeen!

    Tiimimme ottaa teihin yhteyttä yksityiskohtien sopimiseksi ja jokainen yhteistyö räätälöidään koulukohtaisesti. Yhteistyö koostuu asiantuntijoiden luennoista ja workshopeista sekä opettajan johdolla tehtävistä harjoitteista. Yhteistyöt kestävät muutamasta viikosta muutamaan kuukauteen ja ovat oppilaitoksille maksuttomia vaatien vain etukäteismateriaalin lisäämisen koulun viestintäkanaviin, sisäisen tiedottamisen, sekä tilojen ja vaadittavan laitteiston valmistelun.

    Kouluyhteistyön tavoitteena on tehdä konfliktinratkaisusta kansalaistaito. Riidat ratkotaan puhumalla – joka päivä!