Ajankohtaista

Uutiset / 06.11.2018

Kuinka kehittää oppilaiden konfliktin­ratkaisu­taitoja? Tässä kolme vinkkiä opetukseen

Konfliktinratkaisu ja rauhanvälitys saattavat linkittyä monien ajatuksissa vain korkean tason diplomatiaan tai valtioiden välisiin kiistoihin. Rauhanvälitykselle löytyy kuitenkin paikka myös koulun arjesta, sillä oppilaatkin kohtaavat jokapäiväisessä elämässään riitoja ja väärinkäsityksiä. Näistähän kansainvälissä konflikteissakin on perimmiltään kyse.

CMI:n asiantuntijat pitämässä oppituntia Tampereen Ahtisaari-päivillä vuonna 2016.

CMI:n asiantuntijat pitämässä oppituntia Tampereen Ahtisaari-päivillä vuonna 2016.

Ahtisaari-päivien tarkoituksena on lisätä tietoa rauhanvälityksestä, riitojen ratkaisemisesta sekä sovinnon merkityksestä. Me autamme kouluja tuomaan konfliktinratkaisutaidot myös koulujen pihoille. Mutta kuinka se käytännössä tehdään? Seuraavassa annamme kolme vinkkiä oppilaiden konfliktitaitojen kehittämiseen Ahtisaari-päivien harjoitusten avulla.

1. Kuuntelemista voi harjoitella

Tämän päivän hektisessä menossa on välillä tärkeää istua alas, hengähtää ja kuunnella mitä muilla on sanottavana. Konflikteja ja riitoja ratkaistessa on tärkeää, että jokaista osapuolta kunnioitetaan ja jokainen saa mahdollisuuden ilmaista itseään ja tulla kuulluksi. Vain tällä tavoin voidaan saada aikaan aito sovinto.

Kuunteleminen on taito, jota voi harjoitella – ja jota on hyvä harjoitella. Jaa oppilaasi ryhmiin ja istuta heidät alas tekemään kuuntelemisharjoitus.

Kuuntelemisharjoitus

2. Kannusta oppilaita vuoropuheluun

Empatia- ja vuorovaikutusharjoitukset opettavat tunnistamaan niitä universaaleja tarpeita, huolia ja tunteita, jotka ohjaavat ihmisten toimintaa sekä ajavat ihmisiä ja yhteisöjä konfliktiin toistensa kanssa. Näiden tarpeiden ja tunteiden tiedostaminen on avainroolissa konfliktien ratkaisussa.

Itsensä asettaminen toisen asemaan voi olla joskus hankalaa. CMI:n asiantuntijan Denis Matveevin kehittämässä konfliktinratkaisusimulaatiossa tätä kykyä voi kuitenkin harjoitella mieleenpainuvalla ja kiinnostavalla tavalla. Empatian ja vuoropuhelun avulla pystytään rakentamaan luottamusta konfliktin osapuolten välille. Kun keskinäinen luottamus on saavutettu, voidaan alkaa etsiä ratkaisuja, joihin osapuolet voivat sitoutua.

Konfliktin­ratkaisu­simulaatio

3. Rohkaise ottamaan selvää asioista

Oppilaat törmäävät koululuokan ulkopuolella monenlaisiin uutisiin, ja joskus jopa provosoiviin väitteisiin. Koululuokka on turvallinen paikka esittää askarruttavia kysymyksiä sekä käydä niitä läpi tutun ryhmän kanssa.

Miksi naisten osuus viime vuosien rauhanneuvotteluissa ollut YK:n arvion mukaan vain alle kahdeksan prosenttia? Ahtisaari-päivien Myytinmurtajat-harjoituksessa pääset pohtimaan oppilaiden kanssa myyttejä ja käsityksiä, jotka liittyvät naisten osallistumiseen rauhanvälitykseen ja konfliktien ehkäisemiseen.

Myytinmurtajat

Lisää Ahtisaari-päivien harjoituksia löydät täältä.