Ajankohtaista

Uutiset / 12.03.2019

Konfliktinratkaisusta kansalaistaito?

Maailma on parin viime vuoden aikana muuttunut entistä arvaamattomammaksi ja turvattomammaksi paikaksi. Sodat ja konfliktit, jotka ennen näyttäytyivät meille kaukaisina, ovatkin yhtäkkiä tunkeutuneet arkeemme. Ne koskettavat kaikkia. Tämän kehityssuunnan huomaa myös Nuorisobarometrin tuloksista, kirjoittavat CMI:n Elina Lehtinen ja Annina Peltonen.

CMI:n viestintä- ja varainhankintajohtaja Elina Lehtinen ja tiedottaja Annina Peltonen.

CMI:n viestintä- ja varainhankintajohtaja Elina Lehtinen ja tiedottaja Annina Peltonen.

Riidat koulujen pihoilla sekä väkivaltaiset, kansainväliset konfliktit – voiko niillä olla mitään yhteistä? Nopeasti ajateltuna tuntuu, ettei yhteistä nimittäjää helposti löydy. Me CMI:llä uskomme kuitenkin, että riitojen sekä isompienkin konfliktien taustalta löytyy samoja inhimillisiä reaktioita ja toimintatapoja. Konfliktinratkaisu- ja vuorovaikutustaidot eivät ole rakettitiedettä, niitä voi opetella.

Maailma on parin viime vuoden aikana muuttunut entistä arvaamattomammaksi ja turvattomammaksi paikaksi. Sodat ja konfliktit, jotka ennen näyttäytyivät meille kaukaisina, ovatkin yhtäkkiä tunkeutuneet arkeemme. Ne koskettavat kaikkia. Tämän kehityssuunnan huomaa myös Nuorisobarometrin tuloksista.

Vuonna 2018 Nuorisobarometriin osallistuneista 42 prosenttia vastasi kokevansa epävarmuutta tai turvattomuutta maailmanpoliittisen tilanteen takia, kun vuonna 2004 vastaava luku oli 31 prosenttia. Yhä useampi nuori on huolissaan tämänhetkisestä maailmanpoliittisesta tilanteesta – siis omasta tulevaisuudestaan.

Viha synnyttää vihaa ja väkivalta väkivaltaa. Kestävää rauhaa ei voi saada aikaiseksi sotimalla, vaan se vaatii tahtoa ja neuvottelutaitoa. Sama pätee arjessa: riita ei lopu huutamalla, lyömällä tai solvaamalla. Paras lääke on ihmisten rehellinen kohtaaminen, kunnioittaminen ja vuoropuhelu. Nuorena opittu taito ratkoa riidat puhumalla helpottaa myöhemmin vaikeissa tilanteissa. Tämän vuoksi CMI:n järjestämien valtakunnallisten Ahtisaari-päivien tavoitteena on tehdä konfliktinratkaisusta kansalaistaito. Ahtisaari-päivien teema on: ”Riidat ratkotaan puhumalla.”

Nuorisobarometrin tuloksista voidaan nähdä, että suurin osa vastanneista on samaa mieltä Ahtisaari-päivien teeman kanssa. 68 prosenttia uskoo, että kaikki konfliktit voidaan ratkaista puhumalla, ja jopa 80 prosentin mielestä rauha on tahdon asia.

Jokainen meistä voi oppia ratkaisemaan konflikteja

Työmme taustalla vaikuttavat vahvasti perustajamme presidentti Ahtisaaren perintö ja hänen pitkän uransa rauhanvälitysopit. Presidentti Ahtisaari uskoo, että kaikki konfliktit voidaan ratkaista. Hän painottaa myös kuuntelemisen taitoa. Nuorille presidentti haluaa kertoa, että kaikkea ei tarvitse tietää. Aina voi pyytää apua ja kysyä neuvoa. Ihmisen vahvuus näkyy siinä, että uskaltaa olla nöyrä ja myöntää, ettei itsellä ole kaikkea maailman tietoa. Yhteistyöhön oppiminen onkin yksi tärkeimmistä ominaisuuksista, jolla konflikteja voidaan ratkaista.

CMI on Ahtisaari-päivät-hankkeen kautta tuottanut opettajille oppimateriaaleja, joilla voidaan kehittää empatiakykyä sekä neuvottelu- ja sovittelutaitoja. Ajatuksena on, että niin toisen asemaan asettuminen olisi helpompaa. Vuorovaikutustaitojen oppimista korostavat tänä päivänä kaikki opettajista ja poliitikoista aina nuoriin asti. Lähes 90 prosenttia Nuorisobarometriin vastanneista nuorista ymmärsi konfliktitaitojen merkityksen ja oli halukkaita oppimaan niitä lisää. Meidän tehtäväksemme jää tarjota kiinnostavia välineitä ja kanavia näiden taitojen harjoittamiseen.

Elina Lehtinen/ CMI

Annina Peltonen/ CMI

Tutustu uusimpaan Nuorisobarometriin kokonaisuudessaan täällä.