Ajankohtaista

Tapahtumat / 17.10.2016
Äärioikeistolaista aktivistia esittänyt Patrick Haponen ja kiihkouskovaista muslimia esittänyt Ada Segerstam paiskasivat kättä riidan ratkettua.

CMI haluaa yhdessä koulujen kanssa tehdä konfliktien sovittelusta kansalaistaidon

Konfliktinratkaisujärjestö CMI haluaa tehdä yhdessä koulujen kanssa riitojen ja erimielisyyksien sovittelusta uuden kansalaistaidon. CMI:n kouluja varten kokoamassa materiaalipaketissa on erilaisia harjoituksia, joita tekemällä oppilaat voivat lisätä ymmärrystään konfliktien synnystä ja keinoista ratkaista niitä.

Materiaalipaketti löytyy marraskuussa kuudetta kertaa järjestettävien Ahtisaari-päivien uudistuneilta verkkosivuilta.

”Kouluissa halutaan ymmärtää paremmin konfliktien ehkäisyä ja ratkaisua. Monet koulut kautta Suomen ovat jo vuosia olleet kiinnostuneita CMI:n työstä ja työtavoista. Uudistuneiden verkkosivujen ja materiaalien avulla oppilaat ja opettajat saavat lisää tietoa niin monimutkaisesta maailmasta kuin myös siitä, miten konflikteja voidaan ratkaista vuoropuhelun eli dialogin kautta. Samat dialogi-harjoitukset pätevät niin koulun pihalla kuin kansainvälisissä kriiseissä”, sanoo CMI:n viestintäjohtaja Elina Lehtinen.

Riidoista ja erimielisyyksistä on perimmiltään kyse niin omalla koululla syntyneissä kärhämissä kuin kansainvälisissä konflikteissakin. Materiaalipaketti sisältää muun muassa roolipelin, jossa oppilaat pääsevät ratkomaan koulun luona syntynyttä riitaa vuoropuhelun keinoin. Roolipelin tarkoituksena on osoittaa, että kaikenlaiset konfliktit voidaan ratkaista rauhanomaisesti, jos on taitoa ja tahtoa.

Materiaalipaketti on rakennettu niin, että se sopii luontevasti osaksi uutta perusopetussuunnitelmaa. Näin opettaja voi helposti halutessaan täydentää harjoituksilla esimerkiksi äidinkielen, maantiedon, uskonnon, elämänkatsomustiedon ja historian opetusta.

Harjoitukset perustuvat uuden opetussuunnitelman läpileikkaaviin teemoihin, kuten vuorovaikutukseen, ja empatiaan, osallistumiseen ja vaikuttamiseen sekä kulttuuriseen osaamiseen. Harjoitukset on pääsääntöisesti tarkoitettu yläkouluille ja lukioille.

Materiaalipaketin sisältöön voit tutustua täältä.