Ajankohtaista

Uutiset / 27.09.2022

Ahtisaari-päivien rauhanviikko 2022: Avaimet rauhaan dialogin avulla

Kansainvälistä rauhanpäivää vietetään vuosittain syyskuun 21. päivänä. Päivä on omistettu rauhan vahvistamiselle ja tänä vuonna rauhanpäivää vietettiinkin jo neljättäkymmenettä kertaa. Rauhanviikolla Lennonit kokoontuivat yhteen ensimmäistä kertaa perehdytysleirin jälkeen, ja Ahtisaari-päivät vieraili Helsingin YK-nuorten sekä Nuoret, rauha ja dialogi -hankkeen järjestämässä Dialogipajassa. Ahtisaari-päivien rauhanviikon tapahtumissa korostui nuorten toimijuuden merkitys; Nuoret ovat aktiivisia toimijoita, joilla on oikeus oman tietotaidon kasvattamiseen, myös konfliktinratkaisussa.

Avaimet rauhaan

CMI:llä jokainen päivä on rauhanpäivä, mutta tämän vuoden rauhanpäivänä CMI halusi nostaa rauhantyön tärkeyttä käynnistämällä Avaimet rauhaan -kampanjan. Kampanjan avulla tuodaan näkyväksi tarinoita, sekä käyttämättömäksi jääneitä kotiavaimia ihmisiltä, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa konfliktin takia. Juuri nyt näitä kotinsa jättäneitä ihmisiä on maailmassa jo yli 100 miljoonaa.

Yksi kotinsa jättäneistä henkilöistä on Rahim, joka on toiminut myös CMI:n nuorissa rauhanlähettiläissä, Lennoneissa. Konfliktit koskettavat usein nuoria, sillä heitä on monilla konfliktialueilla suurin osa väestöstä. Myös Rahim joutui jättämään kotinsa vain 5-vuotiaana. Afganistan, josta Rahim joutui pakenemaan, on yksi maailman nuorimmista valtioista: 63 prosenttia väestöstä on alle 24-vuotiaita.

“En usko, että sotilaallinen toiminta on koskaan ratkaisu. Tärkeintä on dialogi. Se antaa toivoa ihmisille”, toteaa Rahim.

Juuri tästä syystä nuorten osallistuminen konfliktinratkaisuprosesseihin ja rauhanrakentamiseen on ensiarvoisen tärkeää; nuoret kantavat sodan seuraukset. Nuoret ovat niitä, jotka lopulta rakentavat rauhan ja saavat sen kantamaan vuosikymmenten yli. Jos valtaosaa konfliktimaan väestöstä ei osallisteta rauhan rakentamiseen, ei rauha tule kestämään. CMI:n kampanjan ydinviesti onkin, että meillä kaikilla on avaimet rauhaan. Jokainen konflikti on ihmisen luoma ja siten ihmisen päätettävissä. Halutessasi voit lukea lisää kampanjasta ja Rahimin tarinasta: https://cmi.fi/fi/avaimetrauhaan/

Aidosti kuunteleminen on tärkeä osa dialogia

Helsingin YK-nuorten sekä Nuoret, rauha ja dialogi -hankkeen järjestämässä Dialogipajassa keskusteltiin dialogin ja vuorovaikutuksen merkityksestä arjen konfliktitilanteissa, sekä dialogista rauhanprosesseissa niin työkaluna kuin tavoitteena. Samojen teemojen ympärille kokoontuivat myös Lennonit.

Eräs tärkeä keskusteluissa esiin noussut asia oli kuunteleminen. Usein konfliktitilanteissa vastakkaisilla puolilla on stereotyyppisiä käsityksiä toisistaan, ja kuulemme vain sen, mikä sopii omaan maailmankatsomukseemme. Ennakkokäsitykset voivat estää tehokkaan kuuntelemisen, ja vain tiedostamalla esteet voimme ryhtyä poistamaan niitä.

”Voimme tietää, miltä toisesta henkilöstä tuntuu vain silloin, kun hän on itse kertonut siitä”, toteaa Ahtisaari-päivien koordinaattori Aino Niskala.

Sama ilmiö toistuu sekä arjen riitatilanteissa että kansainvälisissä konflikteissa. Siksi onkin tärkeää, että konflikteja ja riitoja ratkaistessa jokaista osapuolta kunnioitetaan ja jokainen saa mahdollisuuden ilmaista itseään ja tulla kuulluksi. On myös tärkeää tehdä ero näennäisen kuulemisen ja todellisen kuulemisen välillä. Olemme varmasti jokainen olleet tilanteessa, jossa meille on annettu näennäinen tila osallistua ja kertoa mielipiteitä, niiden kuitenkaan vaikuttamatta mihinkään.

Ahtisaari-päivät pyrkii jokapäiväisessä työssään tukemaan nuoria omassa toimijuudessaan ja näin takaamaan rauhanrakentajia myös tulevaisuuden konflikteille.