Finland och konfliktländerna

Använde du övningarna? Berätta för oss!

 Förhandlingsfärdigheter Växelverkan och empati Påverkan och deltagande Fredsmedling Konfliktlösningssimulering Finland och konfliktländerna

Du kan också berätta vilka övningar du använde, hur övningarna lyckades samt ge övriga kommentarer.

You will find information on how we handle personal information from our data protection notice: http://cmi.fi/dpn/dpn_CMI_stakeholders.pdf

 

Grundpelare i det finländska samhället är jämlikhet, välfärd och yttrandefrihet. Så har det inte alltid varit. Finland har utvecklats från en liten och fattig stat i utkanten av Europa till en välmående och öppen demokrati. Också vår egen närhistoria har skapat oss en trovärdig grund för svåra förhandlingssituationer och ett lösningsinriktat sätt att närma oss problem. År 2017 firar vi Finlands 100-årsjubileum. Det finländska välfärdssamhället, dess institutioner med lagstiftande och verkställande makt och domstolar har byggts upp under decennier. En stark faktor i uppbyggandet av det finländska samhället har varit en ömsesidig tillit. Tillit uppstår inte automatiskt, utan för det krävs arbete och dialog mellan medborgarsamhället och beslutsfattarna. I övningarna inom det här temat diskuterar vi förutsättningarna för det finländska samhällets utveckling. Kan det som ägt rum i Finland ge stöd till andra länder som nu är mitt uppe i en konflikt eller just har klarat sig ur en? Syftet är att genom diskussioner överväga vilka styrkor och svagheter vi har. Vad har allt detta krävt? Kunde ett nordiskt välfärdsland stå som modell för andra? Är det ekonomiskt möjligt?

 

1. Finland och konfliktländerna

Genom den här övningen får eleverna diskutera vad Finland och konfliktländerna kan lära sig av varandra.

Ladda PowerPoint-presentationen

2. Myktnäckare

Eleverna ställer frågor och påståenden, ibland också provocerande och svåra sådana. Det är viktigt att den vuxna ser eleverna, lyssnar på deras frågor, vågar möta dem och kan svara på dem på ett konstruktivt sätt utan att bli förbryllad.

Ladda PDF