Undervisnings­material

Använde du övningarna? Berätta för oss!

 Förhandlingsfärdigheter Växelverkan och empati Påverkan och deltagande Fredsmedling Konfliktlösningssimulering Finland och konfliktländerna

Du kan också berätta vilka övningar du använde, hur övningarna lyckades samt ge övriga kommentarer.

You will find information on how we handle personal information from our data protection notice: http://cmi.fi/dpn/dpn_CMI_stakeholders.pdf

 

Konflikter berör alla unga på något sätt. Krigen ute i världen kommer nära bland annat genom media och inte heller i den egna vardagen kan man undgå konflikter.

Ahtisaaridagarnas materialpaket har som mål att genom olika funktionella övningar engagera eleverna till att sätta sig in i hur konflikter kan lösas på fredlig väg. Här kan lärare ladda ner material för lektioner i grundskolans åk 7–9 och gymnasier. Övningarna är indelade i sex olika teman:

 

Förhandlingsfärdigheter

Växelverkan och empati

Påverkan och deltagande

Fredsmedling

Konfliktlösningssimulering

Finland och konfliktländerna

 

Materialpaketet innehåller bland annat en fredsmedlingssimulering, där eleverna får leva sig in i en konfliktsituation. I paketet ingår en omfattande uppsättning verktyg som stärker färdigheter som behövs för fredsmedling och försoning.

Materialpaketet har byggts upp med målet att det ska passa in i de nya grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. Läraren kan därigenom lätt foga övningarna till undervisningen i exempelvis modersmålet, geografi, religion, livsåskådning eller historia. Konfliktlösningsmaterialet är grundat på tvärgående teman i läroplanen, såsom växelverkan och empati, deltagande och påverkan samt kulturell kompetens. Läroplanen ger eleverna möjligheter att öva sig i att förhandla, nå förlikning och lösa konflikter samt tänka kritiskt.

Ahtisaaridagarnas materialpaket har för avsikt att föremedla kunskap om fredsmedling och ge insikter som stöder de unga att delta i fredsbyggande också i det egna livet. Materialpaketet passar in i flera olika läroämnen och det är huvudsakligen riktat till åk 7–9 och gymnasier.

Bekanta dig med de olika temana här.

 

thumbnail

Förhandlings­färdigheter

Bekanta dig med övningarna

thumbnail6

Växelverkan och empati

Bekanta dig med övningarna

thumbnail5

Påverkan och deltagande

Bekanta dig med övningarna

thumbnail4

Konfliktlösnings­simulering

Bekanta dig med övningarna

thumbnail2

Finland och konfliktländerna

Bekanta dig med övningarna