Medlarelev

Kouluissa voidaan osana Ahtisaari-päiviä valita koulun oma sovittelija.
Skolor kan som en del av Ahtisaaridagarna välja skolans egna medlare

 

I anknytning till Ahtisaaridagarna kan man välja skolans egen medlarelev. Avsikten med val av medlarelever är att lyfta fram elever, grupper eller personal som i den egna gemenskapen har agerat i försoningens anda.

Det är bra att ordna en omröstning för att välja medlarelever. På så sätt kan var och en påverka i valet. Den egna skolans medlare kan väljas antingen på årskursvis eller i hela skolan.

Skolans medlare:

har genom sitt agerande främjat en positiv och konstruktiv atmosfär i skolgemenskapen

visar förståelse för olika synvinklar och respekterar dem

har eventuellt främjat lösningen av en konfliktsituation som uppstått i skolan

 

 

Skolans medlare kan belönas med ett Medlardiplom.

Ladda diplomet