Ahtisaari Dagar

De nationella Ahtisaaridagarna firas årligen i november. Dagarna har som mål att öka kunskapen om konfliktlösning, fredsmedling och betydelsen av försoning – oberoende av om det är fråga om en internationell konflikt eller ett gräl på skolgården.

Välkommen att arbeta för försoning

Genom de nationella Ahtisaaridagarna får alla skolor i Finland ta del av fredsmedling. Att verka för försoning är något som har långa traditioner i Finland. Redan i daghemmen tränar man på att lösa konflikter och skapa gemensamma regler. Med hjälp av finländsk fredsmedling kan svåra konflikter lösas i de mest utmanande krisområdena i värdlen.

De årligen återkommande Ahtisaaridagarna för ut fredsmedling till alla skolor i Finland. Avsikten med dagarna är att öka kunskapen om fredsmedling, konfliktlösning och betydelsen av försoning. Tvister och oenigheter är orsakerna bakom både bråk på skolgården och internationella konflikter.

Vi bevittnar en allvarlig humanitär kris med bakgrund i långvarigt våld och misslyckade försök att lösa konflikter. I världen finns det nu mera flyktingar än någonsin sedan andra världskriget – över 60 miljoner människor har blivit tvungna att fly från sina hem.

edit_img_3205
Ahtisaaridagarna för ut fredsmedling till alla skolor.

Fredsmedling och försoning som medborgarfärdigheter

Konfliktlösningsorganisationen CMI bjuder in alla lärare och ungdomar till att konkret delta i att göra något för fred. Det att man som ung har lärt sig något om försoning kan utvecklas till en viktig medborgarfärdighet som gör det lättare att möta människor i svåra situationer.

Ahtisaaridagarna är ett steg närmare detta mål. Genom det fredsmedlingspaket som CMI utarbetat kan deltagarna få djupare förståelse för hur våldsamma konflikter uppkommer och hur konflikter kan lösas. De övningar som planerats för grundskolans högre klasser och gymnasiet syftar till att inspirera skolorna att finna egna sätt att delta.

Ahtisaaridagarna firas årligen i november vid tiden för Marttis namnsdag och skolorna i Finland kan uppmärksamma dagarna under hela veckan.

CMI arrangerar Ahtisaaridagarna med stöd av utrikesministeriet.

Lappeenranta är evenemangsort år 2020.