Vuorovaikutus ja empatia

Käytitkö harjoituksia? Kerro siitä meille!

 Neuvottelutaidot Vuorovaikutus ja empatia Osallistuminen ja vaikuttaminen Rauhanvälitys Konfliktinratkaisusimulaatio Suomi ja konfliktimaat Ilmasto ja konfliktit

Voit myös kertoa mitä harjoituksia käytit ja miten harjoitukset onnistuivat sekä vapaita kommentteja

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löydät tietosuojaselosteestamme:
http://cmi.fi/dpn/dpn_CMI_stakeholders.pdf

 

Tämän päivän Suomi on monikulttuurinen paikka, jossa toimiminen edellyttää vuorovaikutustaitoja, empatiaa ja toisten kunnioittamista. Empatia- ja vuorovaikutusharjoitukset opettavat tunnistamaan niitä universaaleja tarpeita, huolia ja tunteita, jotka ohjaavat ihmisten toimintaa ja ajavat ihmisiä ja yhteisöjä konfliktiin toistensa kanssa. Näiden tarpeiden ja tunteiden tiedostaminen on avainroolissa konfliktien ratkaisussa, ja harjoitukset antavat myös keinoja niiden selvittämiseksi vuorovaikutuksessa eri osapuolten kanssa. Harjoitukset tukevat kansallisen opetussuunnitelman tavoitteita ohjata oppilaita asettumaan toisen asemaan ja tarkastelemaan asioita ja tilanteita eri näkökulmista, sekä toisaalta ilmaisemaan mielipiteitään ja toimimaan erilaisissa esiintymis-, yhteistyö- ja vuorovaikutustilanteissa. Samalla ne kannustavat oppilaita tunnistamaan omia tapojaan kohdata konflikteja ja kehittämään niitä entistä hyödyllisempään suuntaan.

Harjoitukset ovat ladattavissa alla PDF-muodossa.

 

1. Yleisten konfliktien käsitteleminen

Yhdessä toimivien ihmisten kesken syntyy väistämättä konflikteja. Harjoituksessa opetellaan tunnistamaan, käsittelemään ja ratkaisemaan niitä.

Lataa harjoitus

 

2. Ihmisten perustarpeiden ja huolten tunnistaminen

Rooliharjoitus opettaa tunnistamaan, millaiset perushuolet vaikuttavat arkisten ja monien laajempienkin konfliktien taustalla.

Lataa harjoitus

 

3. Vahvuuksille rakentaminen

Harjoitus auttaa ymmärtämään omia totuttuja tapoja suhtautua konflikteihin ja niiden ratkaisemiseen ja löytämään uusia keinoja.

Lataa harjoitus

 

4. Konfliktinratkaisu sovittelijan kanssa

Rooliharjoituksessa oppilas saa toimia sovittelijana ja koko luokka voi pohtia keinoja ristiriitojen purkamiseksi neuvottelemalla.

Lataa harjoitus

 

5. Kuuntelemisharjoitus

Riitoja ratkaistessa on tärkeää, että saa mahdollisuuden tulla kuulluksi. Kuunteleminen on taito, jota on hyvä harjoitella.

Lataa harjoitus

 

6. Mitä sinussa tapahtuu, kun ympärilläsi olevat ihmiset riitelevät?

Tämä nopea keskusteluharjoitus saa osallistujat pohtimaan kriittisesti omaa tapaansa suhtautua ympärillään ilmeneviin konfliktitilanteisiin.

Lataa harjoitus

 

7. Appelsiiniharjoitus

Luovuus on eräs sovittelijan tärkeimmistä ominaisuuksista: etsimällä ideoita tavanomaisen ajattelun ulkopuolelta, asettumalla konfliktin yläpuolelle, voidaan löytää uusia ratkaisumalleja.

Lataa harjoitus

 

8. Neljän sanan rakennelma

Mainio konfliktinratkaisuharjoitus, jonka tavoitteena on saavuttaa yhteinen näkemys määrätystä aiheesta.

Lataa harjoitus

 

9. Salaiset tavoitteet

Tämä harjoitus osoittaa, kuinka haitallista konfliktinratkaisulle on, jos osapuolilla on piilotettuja tai salaisia intressejä.

Lataa harjoitus

 

10. Solmu vai ei solmua

Yksinkertainen mutta vaikuttava harjoitus, jota voidaan käyttää havainnollistamaan yhdessä toimimiseen sisältyviä konflikteja.

Lataa harjoitus

 

11. Tunteet ja tarpeet sekä empatia konfliktinratkaisussa

Pariharjoitus, jonka tarkoituksena on harjoitella väkivallatonta keskustelutapaa ja ymmärtää tunteiden ja tarpeiden merkitystä konflikteissa.

Lataa harjoitus

 

12. Lyhyitä aktivoivia harjoituksia

Lyhyitä aktivoivia harjoituksia herättämään ajatuksia konfliktinratkaisuun liittyen.

Lataa harjoitus

 

13. Lyhyitä empatian merkityksen hahmottamiseen tähtääviä harjoituksia

Lyhyt keskustelu- tai kirjoitusharjoitus saa oppilaat pohtimaan omia tunteitaan eri tilanteissa ja auttaa ymmärtämään empatian edut konfliktinratkaisussa.

Lataa harjoitus