Rauhanvälitys

Käytitkö harjoituksia? Kerro siitä meille!

 Neuvottelutaidot Vuorovaikutus ja empatia Osallistuminen ja vaikuttaminen Rauhanvälitys Konfliktinratkaisusimulaatio Suomi ja konfliktimaat

Voit myös kertoa mitä harjoituksia käytit ja miten harjoitukset onnistuivat sekä vapaita kommentteja

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löydät tietosuojaselosteestamme:
http://cmi.fi/dpn/dpn_CMI_stakeholders.pdf

 

Sovinnon teema on nykymaailmassa yhä tärkeämpi – pitkittyneet sodat ja väkivaltaisuudet ovat ajaneet ennätysmäärin ihmisiä pakolaisiksi, ja terrorismi nostaa entistä vahvemmin päätään. Konflikteja ei kuitenkaan ratkaista sotimalla, vaan neuvottelemalla rauhanomaisesti. Konfliktit, jotka ihminen on aiheuttanut, ihminen pystyy myös ratkaisemaan.

Rauhanvälityksessä on kiinnitettävä erityishuomiota naisten rooliin sekä konflikteissa että rauhan ja turvallisuuden edistämisessä YK:n turvallisuusneuvoston ”Naiset, rauha ja turvallisuus” -päätöslauselman mukaisesti. Kestävän rauhan aikaansaamiseksi naisten osallistuminen konfliktien ennaltaehkäisyyn, ratkaisuun sekä jälleenrakennustyöhön on välttämätöntä.

Nämä opetusmateriaalit avaavat muun muassa rauhannobelistin ja CMI:n perustajan Martti Ahtisaaren rauhanvälitysoppeja sekä pureutuvat naisten tärkeään roolin rauhanvälityksessä.

1. Presidentti Ahtisaaren rauhanoppeja

Mitä rauhannobelisti Martti Ahtisaari on oppinut ratkoessaan konflikteja maailmalla? Katso videolta Ahtisaaren kolme tärkeintä rauhanvälitysoppia.

2. Naiset ja rauhanvälitys

Myytinmurtajat
 
Naisten kokemusta ja osaamista pidetään usein ”naisten kysymyksenä”, eikä niitä huomioida rauhanrakentamisessa ja turvallisuuskysymyksissä. Harjoituksessa pureudutaan naisten osallistumiseen liittyviin myytteihin.
 
Lataa harjoitus
 
Harjoituspaketti
 
Tässä viiden tunnin mittaisessa syventävässä harjoituspaketissa tutustuaan teemaan ”naiset, rauha ja turvallsuus” ja naisten vaikuttavuuteen aseellisten konfliktien, rauhanprosessien ja -neuvottelun ratkaisemisessa.
 
Lataa harjoitus
 
Parempi tie rauhaan – video ja harjoitus

Miksi naisten osallistuminen konfliktinratkaisuun on tärkeää? Miten heidän osallistumistaan rauhanprosesseihin voitaisiin parhaiten tukea? International Civil Society Networkin (ICAN) video pureutuu naiset ja rauhanvälitys -teemaan.


 
Videon ja keskustelun kautta oppilaat tutustuvat teemaan ”naiset, rauha ja turvallisuus” ja naisten vaikuttavuuteen aseellisten konfliktien, rauhanprosessien ja -neuvottelun ratkaisemisessa.
 
Lataa harjoitus

3. Itämaa, Etelämaa ja Keskimaa

Tämän harjoituksen tavoitteena on havainnollistaa ja saada oma tunnekokemus siitä, että konflikteissa harvoin on puhtaasti ’hyvä puoli’ ja ’paha puoli’.

Lataa PowerPoint-esitys