Ilmastonmuutos ja konfliktit

Käytitkö harjoituksia? Kerro siitä meille!

 Neuvottelutaidot Vuorovaikutus ja empatia Osallistuminen ja vaikuttaminen Rauhanvälitys Konfliktinratkaisusimulaatio Suomi ja konfliktimaat Ilmasto ja konfliktit

Voit myös kertoa mitä harjoituksia käytit ja miten harjoitukset onnistuivat sekä vapaita kommentteja

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löydät tietosuojaselosteestamme:
http://cmi.fi/dpn/dpn_CMI_stakeholders.pdf

 

Ilmastonmuutoksen hillintä on nuorten mielestä merkittävin asia, jotta Suomessa olisi hyvä elää vuonna 2050. Nuorten huoli asiasta on kasvanut jyrkästi. Ilmastonmuutos ei sijoitu tulevaisuuteen, vaan on käynnissä parhaillaan. Jollemme toimi nopeasti, kohoaa maapallon keskilämpötila vuosisadan loppuun mennessä 3-4 astetta esiteolliseen aikaan verrattuna. Se asettaisi alttiiksi koko inhimillisen sivilisaation. 

Ilmastonmuutos vaikuttaa monin tavoin yhteiskuntiin. Ne maat, jotka ovat kaikkein alttiimpia ilmastonmuutoksen vaikutuksille, ovat usein myös konflikteille alttiita ja muutoin hauraita. Ilmastonmuutos on tekijä, joka voi voimistaa yhteiskunnan pinnan alla piileviä jännitteitä. Vuoropuhelua ja sopeutumistoimia tarvitaan, jotta ilmastonmuutos ei johtaisi väkivaltaisiin konflikteihin.

Tämän kokonaisuuden harjoitukset pureutuvat ilmastonmuutoksen ja konfliktien suhteeseen eri tasoilla. Tavoitteena on vastata nuorten huoleen sekä kysymyksiin, joita ilmastonmuutoksen ja konfliktien yhteys heissä herättää sekä samalla innostaa nuoria toimintaan.

Harjoitukset ovat ladattavissa alla PDF-muodossa.

 

1. Johdanto

Johdanto esittelee harjoitusten teeman.

Lataa johdanto

 

2. Ilmasto ja konfliktit-diaesitys

Diaesitys taustatiedoksi ja opetuksen tueksi.

Lataa diaesitys

 

3. Myytinmurtajaiset

Tässä tiiviissä harjoituksessa tarkastellaan ilmastokeskusteluun liittyviä väitteitä ja tarkistetaan faktoja.

Lataa harjoitus

 

4. Globaali oikeudenmukaisuus

Harjoituksessa pohditaan, mitä eettisiä seurauksia päästöjen ja niiden ilmastovaikutusten epätasaisella jakautumisella on.

Lataa harjoitus Lataa kartta

5. Konfliktit maailmalla

Tässä tiedonhakuharjoituksessa tutustutaan ilmastonmuutoksen ja konfliktien yhteyteen.

Lataa harjoitus

 

6. Pelottelusta positiivisuuteen

Harjoituksessa perehdytään ilmastokeskusteluun ja luodaan aiheeseen liittyviä myönteisiä tulevaisuuskuvia.

Lataa harjoitus Lataa virikedia

 

7. Miten voin vaikuttaa?

Tässä harjoituksessa tutustutaan ilmastovaikuttamisen keinoihin ja kanaviin. Samalla otetaan haltuun myös uusia vaikuttamisen tapoja.

Lataa harjoitus Lataa vaikuttamisbingo

 

8. Sukupolvien välinen konflikti

Harjoituksessa käsitellään ilmastonmuutoksen aiheuttaman sukupolvien välisen konfliktin herättämiin tunteisiin.

Lataa harjoitus Lataa virikedia