Opetus­materiaalit

Käytitkö harjoituksia? Kerro siitä meille!

 Neuvottelutaidot Vuorovaikutus ja empatia Osallistuminen ja vaikuttaminen Rauhanvälitys Konfliktinratkaisusimulaatio Suomi ja konfliktimaat Ilmasto ja konfliktit

Voit myös kertoa mitä harjoituksia käytit ja miten harjoitukset onnistuivat sekä vapaita kommentteja

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löydät tietosuojaselosteestamme:
http://cmi.fi/dpn/dpn_CMI_stakeholders.pdf

 

Konfliktit koskettavat jokaista nuorta jollakin tavalla. Maailmalla jylläävät sodat tulevat lähelle viimeistäänkin median välityksellä eikä riidoitta selviä edes omassa arjessa.

Ahtisaari-päivien materiaalipaketin tarkoituksena on innostaa oppilaita perehtymään konfliktien rauhanomaisiin ratkaisuihin erilaisten toiminnallisten harjoitusten avulla. Tästä osiosta opettajat voivat ladata materiaalia yläkoulun ja lukion oppitunneille. Harjoitukset on jaettu kuuden eri teeman alle:

 

Neuvottelutaidot

Vuorovaikutus ja empatia

Osallistuminen ja vaikuttaminen

Rauhanvälitys

Konfliktinratkaisusimulaatio

Suomi ja konfliktimaat

Ilmastonmuutos ja konfliktit

 

Materiaalipaketti sisältää muun muassa rauhanvälityssimulaation, jossa oppilaat pääsevät eläytymään konfliktitilanteeseen. Paketista löytyy myös kattavasti erilaisia työkaluja, jotka vahvistavat rauhanvälitykseen ja sovitteluun tarvittavia taitoja.

Materiaalipaketti on pyritty rakentamaan siten, että se sopisi luontevaksi osaksi uuden perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita. Näin opettaja voi halutessaan helposti täydentää harjoituksilla esimerkiksi äidinkielen, maantiedon, uskonnon, elämänkatsomustiedon ja historian opetusta. Konfliktinratkaisumateriaali perustuu uuden opetussuunnitelman läpileikkaaviin teemoihin kuten vuorovaikutukseen ja empatiaan, osallistumiseen ja vaikuttamiseen sekä kulttuuriseen osaamiseen. Opetussuunnitelma antaa oppilaille tilaisuuksia harjoitella neuvottelemista, sovittelemista ja ristiriitojen ratkaisua sekä kriittistä ajattelua.

Ahtisaari-päivien materiaalipaketin tarkoituksena on välittää tietoa rauhanvälityksestä ja tarjota tietoa, jonka avulla nuori voi osallistua rauhan rakentamiseen myös omassa elämässään. Materiaalipaketti soveltuu useaan eri oppiaineeseen, ja se on pääsääntöisesti suunnattu yläkouluille ja lukioille.

Tutustu materiaalipaketin eri teemojen harjoituksiin alla.

 

thumbnail

Neuvottelutaidot

Tutustu harjoituksiin

thumbnail6

Vuorovaikutus ja empatia

Tutustu harjoituksiin

thumbnail5

Osallistuminen ja vaikuttaminen

Tutustu harjoituksiin

thumbnail3

Rauhanvälitys

Tutustu harjoituksiin

thumbnail4

Konfliktin­ratkaisusimulaatio

Tutustu harjoituksiin

thumbnail2

Suomi vs. konfliktimaat

Tutustu harjoituksiin

thumbnail6

Ilmastonmuutos ja konfliktit

Tutustu harjoituksiin