Ahtisaari-päivät

Valtakunnallisia Ahtisaari-päiviä vietetään vuosittain marraskuussa. Päivien tavoitteena on lisätä tietoa konfliktinratkaisusta, rauhanvälityksestä ja sovinnon merkityksestä – olipa kyse sitten kansainvälisestä konfliktista tai riidasta koulun pihalla.

TERVETULOA TEKEMÄÄN SOVINTOA

Valtakunnalliset Ahtisaari-päivät tuovat rauhanvälityksen kaikkiin suomalaisiin kouluihin. Sovittelulla on Suomessa pitkät perinteet. Jo päiväkodeissa harjoitellaan riitojen sopimista ja yhteisten sääntöjen luomista. Suomalaisen rauhanvälityksen avulla puolestaan ratkotaan vaikeita konflikteja maailman haastavimmilla kriisialueilla.

Vuosittain vietettävät valtakunnalliset Ahtisaari-päivät tuovat rauhanvälityksen kaikkiin suomalaisiin kouluihin. Päivien tarkoituksena on lisätä tietoa rauhanvälityksestä, riitojen ratkaisemisesta sekä sovinnon merkityksestä. Riidoista ja erimielisyyksistähän on perimmiltään kyse niin koulun pihan kärhämissä kuin kansainvälisissä konflikteissakin.

Todistamme vakavaa humanitaarista kriisiä, jonka taustalla ovat pitkittyneet väkivaltaisuudet ja epäonnistuneet yritykset ratkaista konflikteja. Maailmassa on nyt eniten pakolaisia sitten toisen maailmansodan – jo yli 60 miljoonaa ihmistä on joutunut pakenemaan kodeistaan.

edit_img_3205
Ahtisaari-päivät tuovat rauhanvälityksen kaikkiin kouluihin.

Rauhanvälitys ja sovittelu kansalaistaidoiksi

Konfliktinratkaisujärjestö CMI kutsuu kaikki opettajat ja nuoret mukaan käytännön tekoihin rauhan puolesta. Nuoresta asti opeteltu osaaminen sovittelussa voi kehittyä tärkeäksi kansalaistaidoksi, joka helpottaa ihmisten kohtaamisia vaikeissa tilanteissa. Ahtisaari-päivät ovat yksi askel lähemmäksi tätä tavoitetta. CMI:n laatiman rauhanvälityspaketin avulla syvennetään ymmärrystä väkivaltaisten konfliktien synnystä ja keinoista ratkaista niitä. Yläkoulujen ja lukion oppilaille suunnattujen harjoitusten on tarkoitus innostaa kouluja löytämään omannäköisiä tapoja osallistua.

Ahtisaari-päiviä vietetään vuosittain marraskuussa Martin päivän tienoilla, ja niitä voi juhlistaa pitkin viikkoa kaikissa Suomen kouluissa.

CMI järjestää Ahtisaari-päivät Suomen ulkoministeriön tukemana.

Lappeenranta vuoden 2020 tapahtumakaupunkina

Tänä vuonna Ahtisaari-päivien päätapahtumakaupunkina on Lappeenranta, jossa CMI:n työntekijät jalkautuivat paikallisiin yläkouluihin ja lukioihin Martin päivän tienoilla 11. marraskuuta. Samana päivänä järjestetään myös kaikille avoin keskustelutilaisuus. Yleisötilaisuus sekä CMI:n asiantuntijoiden kouluvierailut järjestetään vuosittain päätapahtumakaupungissa Ahtisaari-päivien yhteydessä.